Cukrovka se málokdy objeví sama: které další choroby ji provázejí?

 7 min.  |   27. 11. 2023  |   redakce


Cukrovka (diabetes mellitus) 2. typu se v populaci vyskytuje zdaleka nejčastěji, v Česku ji má kolem milionu lidí, z toho nemalá část pacientů o svém diabetu vůbec neví a nevyhledá včas lékařskou péči. Tito lidé se vystavují vysokému riziku dalších zdravotních problémů, protože diabetes je vždy závažný – jednak kvůli komplikacím, které způsobuje, a jednak kvůli přidruženým onemocněním, jež jej většinou provázejí. Která to jsou?

Cukrovka 2. typu je prakticky vždy důsledkem nevhodného či, chceme-li, „nezdravého“ životního stylu. Ačkoli se mohou uplatňovat i některé genetické vlivy, v zásadě platí, že diabetes 2. typu si „vyrobíme“ svým přístupem k vlastnímu zdraví. Všechno přitom začíná už v rodině – mnohdy sdílíme společné stravovací návyky a vztah k pohybu a sportu. Bylo potvrzeno, že potomek dvou diabetiků 2. typu onemocní diabetem prakticky ve 100 % případů, jedinec s jedním rodičem diabetikem nebo sourozenec diabetika pak ve více než 60 % případů. Trochu jinak a trochu zjednodušeně řečeno, diabetes 2. typu je v prvé řadě daní za sedavý způsob života vedoucí k obezitě a za přemíru nevhodných tuků a cukrů v potravě a málo pestrý jídelníček bez dostatku zeleniny, ovoce a vlákniny.

Není proto vůbec náhoda, že pacient s diabetem 2. typu je sužován i dalšími chorobami, kterým se ještě nedávno říkalo „civilizační“. Patří sem především vysoký krevní tlak a vysoké hladiny cholesterolu v krvi, stejně jako nadváha a obezita. Všechny uvedené choroby představují rizikové faktory pro vznik srdečně-cévních komplikací, jako jsou srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo ischemická choroba (nedokrvování) dolních končetin.

Vysoký krevní tlak a diabetes

Vysoký krevní tlak (odborně arteriální hypertenze) postihuje diabetiky dvakrát častěji než nediabetickou populaci a většinou časově předchází vznik diabetu 2. typu. Hypertenze, je-li neléčená, má na svědomí postižení očních cév (s rizikem poškození až ztráty zraku), ledvin (s následkem jejich postupného selhávání), srdce (jeho zvětšování a následné poruchy funkce) a velkých cév (kornatění tepen s následkem vzniku infarktů a mrtvic). Tedy nic, co bychom si přáli, pokud chceme žít dlouho a kvalitně. Zcela rozhodující je hypertenzi včas odhalit a léčit. Za normální krevní tlak se považují hodnoty pod 130/80 mm Hg – krevní tlak nejlépe zhodnotí praktický lékař (u žen i gynekolog) během pojišťovnou hrazených preventivních prohlídek nebo během pravidelných kontrol, pokud se už pro něco léčíte. Tlak krve lze monitorovat i během domácích měření pomocí kvalitního tlakoměru, zakoupeného v lékárně, kde vám také poradí, jak na to. U vysokého krevního tlaku je rozhodující čas – čím déle může působit na cévy a orgány, tím větší (a pak už nevratné) škody způsobí. Neodkládejte proto vyšetření nebo léčbu hypertenze na jindy, ale jednejte co nejdříve. Hypertenze je dnes velmi dobře léčitelná kombinacemi tzv. antihypertenziv (ideálně jde o dva léky v jedné jediné tabletě), které jsou pacienty dobře snášeny a můžete je užívat ráno nebo večer.

Vysoká hladina tuků v krvi a diabetes 

Vysoká hladina tuků v krvi (můžete se setkat s odbornými termíny dyslipidemie nebo hypercholesterolemie a hypertriglyceridémie) se vyskytuje u pacientů s diabetem 2. typu poměrně často (až u poloviny z nich). Pro diabetiky je typické zvýšení hodnot tzv. triglyceridů a určitého typu LDL cholesterolu a snížení hladin HDL cholesterolu. Tento mix má velký potenciál poškozovat tepny a vést k cévním katastrofám, jako je již opakovaně zmíněný srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Je to tak zásadní, že prakticky každý diabetik 2. typu by měl mít nasazenou léčbu na snižování hladiny tuků v krvi ze skupin léků zvaných fibráty a/nebo statiny. Úlohou těchto léků je snížit riziko vzniku infarktu nebo mrtvice. I přes uvedený benefit mnoho pacientů, kterým byly předepsané statiny, je z důvodu výskytu některých nežádoucích účinků odmítá dlouhodobě užívat. Avšak pozitivní efekt v podobě redukce rizika kardiovaskulárních komplikací se projeví až v dlouhodobém užívání. Statiny užívají už zhruba 30 let miliony lidí na celém světě a jde o nejvíce prozkoumané a ověřené léky, které svoji účinnost při záchraně životů spolehlivě prokázaly. S jistotou se také ví, že u LDL cholesterolu v krvi platí pravidlo „čím níže, tím lépe“ – tedy čím nižší hodnoty v krvi máte, tím lépe pro vás (a jste-li diabetik, platí to dvojnásob). Nižšími hodnotami se u diabetiků rozumějí hodnoty LDL cholesterolu pod hranicí 1,4 mmol/l (u velmi rizikových diabetiků, kteří mají přidružené choroby nebo už jsou např. po srdečním infarktu) nebo pod 1,8 mmol/l, pokud má diabetik riziko o něco menší – určením rizika se tolik trápit nemusíte, váš lékař to udělá za vás. Už ale máte do velké míry ve svých rukou, zda dosáhnete nízkých cílových hodnot: klíčové je užívat předepsané léky (statiny zpravidla ve vysokých dávkách, mnohdy s dalším lékem na cholesterol navíc) a nerezignovat na úpravu životního stylu (nekouřit, pravidelně se hýbat aspoň svižnou chůzí a upravit jídelníček). Ačkoli úprava životního stylu nesníží hladinu cholesterolu sama o sobě o mnoho, má zásadní význam pro celkové zdraví (prevence obezity, vysokého krevního tlaku, deprese, zhoršení diabetu, některých zhoubných nádorů).

Obezita a diabetes 

To, že nadváha a obezita jsou klíčovým zdravotním problémem moderní a blahobytné společnosti, je jasné, stačí se rozhlédnout kolem sebe. Jde o nemoc, zdravotní problém, který významně ovlivňuje, jak dlouho a dobře budete žít. Obezita je přímo spojena se vznikem diabetu 2. typu, s rozvojem kornatění tepen (aterosklerózy), zánětlivých stavů, s onemocněním pohybového aparátu, se vznikem některých nádorů. Nejlepší je obezitě předcházet, pokud je však obezita problém, se kterým se potýkáte, je potřeba ho řešit. Dobrou zprávou je, že existují nutriční terapeuti (odborníci na léčebnou výživu), kteří vám upraví jídelníček, aniž byste příliš trpěli, ale abyste zároveň začali bezpečně a udržitelně hubnout, a že v Česku vznikají multioborová centra pro léčbu obezity, kde se dočkáte pomoci odborníka na pohybovou aktivitu, psychologa nebo lékaře, který u vás posoudí vhodnost léčby léky na obezitu nebo i pomocí chirurgické léčby.

Pokud jste už diabetem 2. typu onemocněli, není to konec světa a nikdo na vás nebude hledět „skrz prsty.“ Žijeme v době, kdy lze toto onemocnění velice, opravdu velice úspěšně léčit, stejně jako přidružená onemocnění, o kterých jsme mluvili výše. Na vás ale je, abyste porozuměli rizikům, která vám tato onemocnění přinášejí, a snažili se jim ve spolupráci s lékařem předejít. Protože svoje zdraví máte především ve svých rukou. Je vaším právem se ptát, jak vaše nemoc funguje, jaké máte mít léčebné cíle a co dělat, abyste těchto cílů dosáhli. Lékaři mají znalosti a prostředky, jak vám účinně a bezpečně pomoci s diabetem, hypertenzí a vysokým cholesterolem, ale vy byste měli využít práva být jejich partnerem a podílet se aktivně na své cestě za delším životem v dobrém zdraví.

Zdroj: 

redakce MEDICAL TRIBUNE

Související články
Petr začal poctivě užívat léky předepsané lékařem a na jeho doporučení také zhubl a upravil svůj jídelníček.

Zdeněk ví, že jeho slabinou vždycky byla a je strava...

 4 min.  |   3. 3. 2020  |   redakce
Zdeněk na doporučení lékaře zásadně upravil životosprávu a bere léky přesně, jak má předepsáno. Může se tak těšit na důchod a všechny aktivity, které si naplánoval.

Víte, kolik let je vašim cévám?

 4 min.  |   25. 3. 2020  |   Michal Vrablík
Skutečný věk vašich orgánů se přímo podepisuje na vašem zdraví a kondici.

Svačit, nebo nesvačit?

 3 min.  |   14. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Na otázku, zda je dobré svačit, nebo naopak raději nesvačit, není jediná správná odpověď.

Onemocnění ledvin často souvisí s hypertenzí a diabetem

 8 min.  |   1. 9. 2023  |   redakce
Chronické onemocnění ledvin postihuje každého desátého jedince v České republice. Nebolí, tudíž o něm velká část lidí vůbec neví.
V rámci dodržování každé diety, a ta při dyslipidémiích není výjimkou, je velmi důležitý výběr potravin.
Rozhodně zpozorněte a neberte věci na lehkou váhu. Podstatné je, že vždy se dá něco dělat.
Zvýšený cholesterol v krvi neboli dyslipidemie je metabolické onemocnění, které nebolí, ale o to je zrádnější a nebezpečnější.
Robertovi cukrovka změnila celý život – v mládí bral nemoc na lehkou váhu a díky zanedbané léčbě se k cukrovce postupně přidala další vážná onemocnění.
150 g sacharidů / 50 g tuků / 80 g bílkovin / 6 000 kJ (1 400 kcal)

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.