Krevní tlak v průběhu dne kolísá – jeho hodnoty závisejí na řadě faktorů: na tom, jak se pacient zrovna cítí po fyzické i psychické stránce, kolik vypije tekutin, ale i na změnách počasí. Proto je důležité si tlak pravidelně měřit a jeho hodnoty zaznamenávat – váš lékař pak může kontrolovat, zda zvolená léčba funguje, případně ji upravovat. O výběru vhodného tlakoměru (neboli tonometru) se poraďte se svým lékařem – kvalitní tlakoměr by totiž měl mít ověřenou přesnost.

Jak často si krevní tlak měřit

 • Ideální je měřit si krevní tlak dvakrát denně, a to ráno a večer, vždy dvakrát po sobě v intervalech dvou či tří minut. Jste-li objednáni k lékaři, je vhodné měřit krevní tlak zhruba sedm dní před návštěvou a vypočítat průměrné hodnoty ranního a večerního krevního tlaku z posledních šesti dnů (viz Záznam o domácím měření tlaku na druhé straně PDF). Dlouhodobě stačí měření jednou až dvakrát týdně.

 • Naměřené hodnoty si zapisujte, nezapomeňte zaznamenat každou mimořádnou okolnost, například aktuální zdravotní potíže, nadměrný stres, náhlou změnu počasí apod.

Interaktivní formulář pro záznam hodnot svého krevního tlaku a sledování jeho vývoje v čase si nastavíte ve svém účtu na kapitolyozdravi.cz/muj-ucet a nástroj tak jednoduše přidáte do své karty na kapitolyozdravi.cz/moje-karta.

Pro domácí měření tlaku použijte automatický elektronický (oscilometrický) přístroj s manžetou na paži. Preferován je takový, který je s automatickým ukládáním a průměruje více měření.

Nabídka přístrojů na trhu je široká, ne u všech bylo provedeno nezávislé posouzení pomocí zavedeného protokolu.  Seznam těch, které byly ověřeny, najdete například stránce www.stridebp.org. Elektronické přístroje pro děti musejí být validovány speciálně pro ně, to samé platí pro těhotné ženy. Rtuťové tonometry jsou ve většině zemí zakázány a už se nepoužívají ani ve zdravotnictví. Klíčová je volba správné velikosti manžety – její šířka by měla tvořit (37-50) procent obvodu paže. Příliš úzká nebo příliš široká manžeta výrazně zkresluje výsledky měření. Počítejte s tím, že manžety zpravidla nejsou mezi jednotlivými přístroji zaměnitelné.

Při měření tlaku se snažte dodržet tyto zásady:

 1. Nekuřte, nepijte kofeinové nápoje, nejezte a necvičte nejméně 30 minut před měřením.
 2. Tlak měřte v klidném prostředí.
 3. Dbejte na to, aby v místnosti byla příjemná teplota.
 4. Měření zahajte po chvíli sezení v klidu (3–5 minut).
 5. V průběhu měření nebo mezi měřeními nemluvte.
 6. Seďte s opřenými zády.
 7. Nezkřížená chodidla nechte spočívat rovně na podlaze.
 8. Paže (pokud možno levá) je obnažená a v klidu, uvolněná a volně položená například na stole. Manžeta je na úrovni srdce.
 9. Proveďte dvě měření v jednominutových intervalech ráno a večer.
 10. Neznepokojujte se kolísáním hodnot, to je normální. Výše krevního tlaku se významně mění například v závislosti na denní době.

Úpravy či změny léčby nechte vždy na lékaři!

Pokud při měření krevního tlaku zaznamenáte výkyvy či jiné potíže, neznamená to, že byste si měli sami měnit léčbu. Se všemi problémy nejprve seznamte lékaře – teprve on pak rozhodne, zda je léčbu skutečně potřeba upravit, či dokonce změnit.

Zdroj: Stergiou George S, et al. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out‑of‑office blood pressure measurement. J Hypertens 2021;39:1293–1302. (https://journals.lww.com/jhypertension/Fulltext/2021/07000/2021_European_Society_of_Hypertension_practice.5.aspx)

Adaptováno z 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out of office blood pressure measurement.

redakce MEDICAL TRIBUNE CZ


Související články