Pro domácí měření tlaku použijte automatický elektronický (oscilometrický) přístroj s manžetou na paži. Preferován je takový, který je s automatickým ukládáním a průměruje více měření.

Nabídka přístrojů na trhu je široká, ne u všech bylo provedeno nezávislé posouzení pomocí zavedeného protokolu.  Seznam těch, které byly ověřeny, najdete například stránce www.stridebp.org. Elektronické přístroje pro děti musejí být validovány speciálně pro ně, to samé platí pro těhotné ženy. Rtuťové tonometry jsou ve většině zemí zakázány a už se nepoužívají ani ve zdravotnictví. Klíčová je volba správné velikosti manžety – její šířka by měla tvořit (37-50) procent obvodu paže. Příliš úzká nebo příliš široká manžeta výrazně zkresluje výsledky měření. Počítejte s tím, že manžety zpravidla nejsou mezi jednotlivými přístroji zaměnitelné.

Při měření tlaku se snažte dodržet tyto zásady:

  1. Nekuřte, nepijte kofeinové nápoje, nejezte a necvičte nejméně 30 minut před měřením.
  2. Tlak měřte v klidném prostředí.
  3. Dbejte na to, aby v místnosti byla příjemná teplota.
  4. Měření zahajte po chvíli sezení v klidu (3–5 minut).
  5. V průběhu měření nebo mezi měřeními nemluvte.
  6. Seďte s opřenými zády.
  7. Nezkřížená chodidla nechte spočívat rovně na podlaze.
  8. Paže (pokud možno levá) je obnažená a v klidu, uvolněná a volně položená například na stole. Manžeta je na úrovni srdce.
  9. Proveďte dvě měření v jednominutových intervalech ráno a večer.
  10. Neznepokojujte se kolísáním hodnot, to je normální. Výše krevního tlaku se významně mění například v závislosti na denní době.

Zdroj: Stergiou George S, et al. 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out‑of‑office blood pressure measurement. J Hypertens 2021;39:1293–1302. (https://journals.lww.com/jhypertension/Fulltext/2021/07000/2021_European_Society_of_Hypertension_practice.5.aspx)

Adaptováno z 2021 European Society of Hypertension practice guidelines for office and out of office blood pressure measurement.

redakce MEDICAL TRIBUNE CZ


Související články