Zpracováno na základě dokumentu Doporučené postupy ESC v klinické praxi: Prevence kardiovaskulárních onemocnění: Co jako pacient potřebuji vědět? Více informací na www.healthy-heart.org, webovém portále kapitolyozdravi.cz nebo u vašeho ošetřujícího lékaře.

Celý dokument ke stažení zde

Jaké informace se dozvím?

 • jaké mohu mít riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění (KVO)
 • praktické informace, jak onemocněním předcházet a jak lze upravit životosprávu
 • které léky jsou vhodné a jakých léčebných cílových hodnot dosahovat

Co mohu v rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění udělat hned?

 • přestat kouřit
 • změnit dosavadní životní styl
 • redukovat tělesnou hmotnost

Které rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění neovlivním?

 • věk (s přibývajícími lety se riziko KVO zvyšuje)
 • pohlaví (rizikovější jsou muži)
 • dědičnost v rodině

Zeptejte se svého ošetřujícího lékaře:

 • jaké máte riziko rozvoje srdečního infarktu (IM), cévní mozkové příhody (CMP), ischemické choroby srdeční (ICHS), ischemické choroby dolních končetin (ICHDK)
 • jaké možnosti léčby se vám nabízejí
 • které léky jsou vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu vhodné
 • jak přínosná pro vás léčba může být
 • jaké zdravotní komplikace nastanou v případě, že se odmítnete léčit

Tipy jak předcházet kardiovaskulárním onemocněním 

1. Vypočítejte si pravděpodobnost KVO

 • nechte si od svého ošetřujícího lékaře stanovit riziko srdečně-cévní příhody dle nejnovějších skórovacích tabulek SCORE2 
 • vypočítá se v závislosti na pohlaví, věku, hodnotách krevního tlaku, hladině non-HDL cholesterolu a údaje o tom, zda kouříte, či nikoliv

Jak zjistit své kardiovaskulární riziko

2. Buďte aktivní během dne 

 • snažte se denně nachodit alespoň 10 000 kroků
 • 20–40 minut střední tělesné aktivity denně nebo 150 minut intenzivnějšího cvičení za týden jsou pro dospělého člověka dostačující
 • pamatujte, že jakýkoliv pohyb se počítá

Pravidla cvičení

3. Zaměřte se na zdravý jídelníček

 • soustřeďte se na kvalitní a čerstvé suroviny
 • konzumujte více rostlinných potravin, celozrnných výrobků, zeleniny, ovoce a luštěnin
 • omezte solení, zpracované výrobky a fast food
 • udržujte si optimální tělesnou hmotnost
 • omezte konzumaci alkoholu

Vše, co o zdravé životosprávě potřebujete vědět

4. Užívejte předepsané léky

 • lékařem předepsaná medikace má své opodstatnění a předchází pozdějším komplikacím
 • dodržujte pravidelnost i dávkování
 • v žádném případě si sami léky nevysazujte ani si medikaci neupravujte

Desatero adherence

5. Pokud se léčíte s vysokým krevním tlakem

 • pokud je vám 70 a více let a užíváte léky na vysoký krevní tlak, je vaše terapeutická cílová hodnota horního (systolického) tlaku 120–130 mm Hg
 • u všech pacientů na farmakologické léčbě je doporučována cílová hodnota dolního (diastolického) tlaku< 80 mm Hg
 • u většiny osob je doporučována kombinace dvou léčiv (antihypertenziv)

Zaznamenejte hodnoty svého krevního tlaku a sledujte jejich vývoj

6. Pokud se léčíte s cukrovkou 2. typu

 • je stěžejní udržovat hladiny glykovaného hemoglobinu (HbA1c) < 7 %
 • nejvhodnější terapii antidiabetiky navrhne váš lékař v návaznosti na váš aktuální stav a přidružená onemocnění

Zaznamenejte své hodnoty glykémie a sledujte je v čase

7. Pokud potřebujete snížit hladiny cholesterolu v krvi

 • cílíme na snižování tzv. zlého cholesterolu (cholesterol lipoproteinů o nízké hustotě, low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C)
 • statiny zůstávají lékem první volby
 • pokud není dosahováno požadovaných cílových hodnot, je vhodná kombinace s nestatinovým hypolipidemikem
 • < 1,8 mmol/l u osob s vysokým rizikem
 • < 1,4 mmol/l u osob s nízkým rizikem

Více o tom, jak snížit hladinu cholesterolu v krvi

Bc. Karolína Vašků

Související články