Léčba vysokého krevního tlaku je až na výjimky dlouhodobá a nejspíše celoživotní. U stabilizovaných pacientů zpravidla postačuje kontrola u lékaře jednou za tři měsíce.

  • Nikdy si neměňte medikaci v závislosti na aktuální hodnotě tlaku: v tom je léčba hypertenze jiná než například léčba cukrovky, kde si někdy nemocní sami upravují dávku inzulinu podle hodnoty glykemie v krvi.
  • Buďte ke zdravotníkům upřímní. Nesnažte se vyšší hodnoty tlaku naměřené mimo ordinaci zamlčet. Stejně tak raději přiznejte, pokud z jakéhokoli důvodu předepsané léky neužíváte nebo je užíváte nepravidelně.

Cílem není to, aby byl váš lékař spokojen, ale abyste společně dostali hypertenzi pod kontrolu. To se nepovede, pokud bude lékař pracovat s nepřesnými informacemi: vysoký tlak neohrožuje vašeho lékaře, ale vás!

Související články