Většina lidí si možná myslí, že cholesterol, respektive jeho zvýšená hladina v krvi je něco nežádoucího a nebezpečného. Tak docela to ale není: rozlišujeme totiž dva cholesteroly – „hodný“ (HDL) a „zlý“ (LDL).

1. Kamarád HDL

Tento cholesterol, který se označuje jako „hodný“, funguje jako jakýsi smeták nebo, chcete-li, sběrač odpadu: během své cesty krví (krevním řečištěm) totiž jeho částečky seberou a uklidí všechny látky, které v krvi nemají co dělat. Navíc odnáší i zbytky svého nepopulárního „bratříčka“ LDL. Veškeré toto „smetí“ dopravuje HDL cholesterol do jater a chrání tak cévy před jejich usazováním. Cévy si pak zachovávají svoji pružnost i průchodnost, takže infarkt nebo mrtvice v podstatě nemají šanci.

2. Zlý bratr LDL

Tento cholesterol se ne náhodou označuje jako „zlý“. Opravdu nemá dobrou pověst, a není divu – přispívá totiž k usazování tuků v cévních stěnách. Cévy tak ztrácejí svou pružnost a průchodnost a snadno pak dochází k nemoci zvané kornatění cév. A pak už je bohužel mnohdy bývá je krůček k infarktu nebo mrtvici.

Cílové hodnoty LDL cholesterolu podle doporučení z roku 2019

Z tabulky se dozvíte, jaké hodnoty „zlého“ (LDL) cholesterolu v krvi představují různé stupně rizika: pamatujte, že čím vyšší je riziko, tím víc byste měli pracovat na snížení hladiny cholesterolu. A co přesněji znamenají jednotlivé rizikové skupiny?

  • Nízké riziko: běžná, „zdravá“ populace
  • Středně zvýšené riziko: především mladí diabetici bez dalších rizikových faktorů
  • Vysoké riziko: osoby s vysokými hodnotami cholesterolu nebo krevního tlaku, pacienti s diabetem trvajícím déle než deset let, osoby s poruchami funkce ledvin
  • Velmi vysoké riziko: lidé, kteří už prodělali infarkt nebo mrtvici nebo mají komplikace cukrovky
  • Extrémní riziko: pacienti, kteří mají opakované srdeční infarkty navzdory intenzivním léčebným opatřením


Znáte příznaky mrtvice neboli cévní mozkové příhody? Stáhněte si PDF: