Ke snížení hladiny krevního cholesterolu a dalších tuků se užívají tzv. statiny – možná nevíte, že v České republice tyto léky užívá více než milion pacientů, takže přímou nebo zprostředkovanou zkušenost s nimi má téměř každý. Asi i proto koluje mezi lidmi spousta mýtů, které jsou se snižováním hladiny cholesterolu spojeny. Které to jsou?

Omyly spojené s užíváním statinů

1. Hladina klesla – končím

Hladina cholesterolu po lécích klesla, proto je mohu vysadit: to si říkají mnozí, ale není to pravda. Vysokou hladinu cholesterolu lze léčit, bohužel však ne zcela vyléčit, protože si pro ni většinou neseme genetickou (vrozenou) vlohu. Léky fungují pouze v případě, že jsou přítomny v organismu, a po přerušení léčby se hladina cholesterolu během několika dní vrátí na původní hodnotu. Proto je nutné léky užívat trvale.

2. Dieta není nutná

Když užívám statiny, nemusím dodržovat zásady diety – to je další oblíbený omyl. Dietní opatření pomáhají nejen ke snižování hladiny cholesterolu, ale také přispívají k prevenci aterosklerózy. Jejich účinek se vždy počítá – je to jakýsi bonus k účinku léků. Z toho plyne, že i pro pacienty, kteří tablety užívají, má dodržování dietních a dalších opatření v oblasti životního stylu zásadní význam.

3. Obavy ze statinů

Mnozí pacienti se bojí vysoké dávky statinů, ale vězte, že obavy rozhodně nejsou namístě. Dnes totiž víme, že vyšší dávka statinů chrání svého uživatele účinněji než dávka nižší. Navíc většina (vzácných) nežádoucích účinků nemá přímou vazbu na dávku podávaného léku, a není tedy důvod k obavám, že četnost těchto účinků při vyšších dávkách statinů stoupá. Snášíte-li dobře počáteční dávky léků, pak se zvyšování dávky nemusíte mít strach. Navíc, když se nežádoucí účinek po zvýšení dávky objeví, lze se vrátit k dávce původní nebo situaci řešit jiným způsobem tak, jak rozhodne lékař.

4. Dlouhodobě nechci

Budu-li statiny užívat dlouhodobě, může dojít k nepředvídaným nežádoucím účinkům – tak to ale není. Jestliže pacient má statiny užívat, jde o „doživotní“ rozhodnutí. Není však pravda, že by delší doba užívání přinášela nějaká rizika. Statiny se k léčbě používají více než 30 let a jejich bezpečnost se průběžně sleduje.

5. Jsou nebezpečné

Že jsou statiny nebezpečné, je zásadní omyl, který se v poslední době bohužel opakuje častěji než pravdy o příznivých účincích těchto léků. Statiny patří mezi vůbec nejprozkoumanější léky a je pravda, že jako všechna účinná léčiva mají i nežádoucí účinky. Jejich výskyt je však nízký a postihuje maximálně desetinu léčených. Většina z těchto nežádoucích účinků je navíc plně vratná; v případě, že se objeví, je lékař může vyřešit úpravou léčby. Statiny patří mezi nejbezpečnější léky a obavy z jejich užívání můžete hodit za hlavu.

Související články