Podmínky užívání stránek www.kapitolyozdravi.cz

Tento dokument Podmínky užívání stránek www.kapitolyozdravi.cz (dále jen „Podmínky“) slouží k poskytnutí všech nezbytných informací o podmínkách využití webových stránek www.kapitolyozdravi.cz a uživatelské sekce stránek www.kapitolyozdravi.cz (dále jen „Kapitoly o zdraví“).

Procházením Kapitol o zdraví a případně poskytnutím souhlasu při zřízení uživatelského účtu, který na tyto Podmínky odkazuje prohlašujete, že jste se s Podmínkami seznámil(a), rozumíte jim a souhlasíte s nimi. Zároveň prohlašujete, že jste starší 15 let, případně mladší, ale disponujete souhlasem osoby oprávněné vykonávat rodičovský dohled.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 15. 6. 2020.