Slovem adherence se označuje to, do jaké míry jako pacient spolupracujete se zdravotníky a dodržujete léčbu. To, jak (ne)děláte co máte, je samozřejmě pro účinek léčby zásadní. Mnozí pacienti nedbají na rady lékaře nebo je berou na lehkou váhu, neužívají léky tak, jak mají předepsáno. Není pak divu, že léčba nemá žádný efekt, a nemocný se tak vystavuje většinou závažným komplikacím, které provázejí každé nedostatečně léčené onemocnění. A těm se přitom dá vyhnout tak snadno: informovat pravdivě svého lékaře a důsledně dodržovat léčbu. Jak to udělat?

Co znamená být adherentní

Prohlédněte si naši infografiku:


Desatero pro pacienty

 1. Vyslechněte si všechny informace, které vám lékař poskytuje.
 2. Pokud čemkoli nerozumíte, nebojte se zeptat.
 3. Uchovejte si a využívejte všechny informační materiály, které vám lékař poskytl.
 4. Snažte se léky užívat přesně tak, jak vám lékař předepsal.
 5. Používejte nějakou formu upomínek (například v mobilním telefonu), abyste nezapomínali léky užívat.
 6. Snažte se dodržovat zásady zdravého životního stylu.
 7. Dodržujte všechna další doporučení lékaře.
 8. Pokud vám léčba z nějakého důvodu nevyhovuje nebo se u vás objeví nežádoucí účinky, informujte o tom lékaře.
 9. Mluvte o své nemoci a léčbě se svými blízkými.
 10. Mějte na paměti, že pokud budete doporučení lékaře dodržovat, bude léčba účinná a pomůže vám.

Dokážete odpovědět?

Jaké by to bylo, kdyby se vás lékař takto zeptal? Zkuste si na tyto otázky upřímně odpovědět a představit si rozhovor s lékařem: 

 • „Kdy se vám daří brát léky pravidelně?“ 
 • „Jak budete ten injektor používat?“ 
 • „Co je ve vaší léčbě nejdůležitější?“ 
 • „Co vás nejvíc zarazilo v novém režimu?“ 
 • „S kým o tom můžete doma mluvit?“ 
 • „Co vám pomáhá brát léky a nezapomínat?“
 • „Co by vám při té léčbě mohlo překážet?“ 
 • „Jak to vidíte s tím omezení soli?“ 
 • „Kolik toho nachodíte přes den?“ 
 • „Jak si rozložíte ty dvě dávky při vašich směnách?“ 
 • „Co ještě pro vás já teď můžu udělat?“

Související články