Celkové riziko rozvoje srdečně-cévního onemocnění (KVO) je ovlivněno řadou faktorů. Znát ho je ale důležité pro udržení dobrého zdravotního stavu a kvality vašeho života. Zeptejte se na něj svého ošetřujícího lékaře nebo si ho spočítejte s pomocí skórovací tabulky SCORE2.

Pro tento výpočet potřebujete znát hodnotu svého systolického krevního tlaku v mm Hg a hodnotu non-HDL cholesterolu v mmol/l. V tabulce níže (pro lepší zobrazení doporučujeme její stažení) pak odečtete procento pravděpodobnosti fatální nebo nefatální kardiovaskulární příhody (jako infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody) a hodnocení, zda jde o riziko nízké, střední, či vysoké.

Jako příklad předpokládejme muže, kterému je 53 let, jeho hodnota krevního tlaku je 146/87 mm Hg. Podle posledního laboratorního vyšetření má hodnotu non‑HDL cholesterolu 4,3 mmol/l. Je nekuřák. Nejprve vyhledáme příslušnou věkovou skupinu (50–54 let), následně skupinu podle systolického krevního tlaku (140–159 mm Hg) a nakonec hodnotu non-HDL cholesterolu (4,0–4,9 mmol/l). Podle tabulky existuje u daného pacienta v následujících deseti letech 6% pravděpodobnost fatální nebo nefatální kardiovaskulární příhody (jako infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody). U této osoby je tedy vysoké riziko rozvoje KVO.

Jaké je vaše riziko?

Zdroj:

Doporučený postup Evropské kardiologické společnosti pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi 2021. Souhrn dokumentu připravený Českou kardiologickou společností.

https://kapitoly-online.cz/storage/app/media/pdf/doporucene_postupy_ESC_v09.pdf

redakce MEDICAL TRIBUNE CZ

Související články