Víte, jak snížit hladinu cholesterolu v krvi?

 6 min.  |   24. 8. 2022  |   redakce


Cholesterol – co si pod tím pojmem mám představit?

Cholesterol je obecný název pro skupinu chemicky podobných látek tukové povahy, které jsou přítomny v krvi, kolují v našem krevním řečišti a jsou využívány jako stavební kameny, úložiště energie nebo základ k výrobě hormonů. 

Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými druhy cholesterolu?

V základním lipidovém panelu biochemického vyšetření jsou obvykle stanoveny čtyři hodnoty: celkový cholesterol – TC (total cholesterol), HDL cholesterol – HDLc (tzv. hodný cholesterol), LDL cholesterol – LDLc (tzv. zlý cholesterol) a triglyceridy – TG. 

Tyto kategorie si laicky můžeme představit takto: celkový cholesterol jako souhrn všech poddruhů cholesterolu (není to prostý součet jednotlivých kategorií), který nám podává orientační přehled o tom, zda jeho nositel má lipidový metabolismus v pořádku, nebo ne. Jednotlivé kategorie pak přispívají k celku, HDL cholesterol, který má za úkol transportovat tuky do jater a předat je k odbourávání (proto je „hodný“), a LDL cholesterol, který naopak přenáší cholesterol ke tkáním, kde se – v případě jeho nadbytku – ukládají. Tyto tři druhy cholesterolu si můžeme laicky přiblížit jako rozpuštěný živočišný tuk, který plave v krvi. 

Poslední kategorií jsou triglyceridy, to jsou tzv. neutrální tuky, které podléhají poměrně rychlému zpracovávání, a proto se také velmi rychle mění jejich hladiny. Pro zjednodušení je lze popsat jako energii, kterou naše tělo spotřebovává pro svůj život a pohyb. Jako to, čím je benzín pro automobil. Když se nasnídáme, hladina triglyceridů se v řádu desítek minut zvýší, když hladovíme, hýbeme se a fungujeme, hladiny triglyceridů se postupně snižují. Metabolismus triglyceridů úzce souvisí s metabolismem cukrů a energie, proto bývají jejich hodnoty často zvýšeny u pacientů s nadváhou či obezitou, inaktivitou a také s cukrovkou 2. typu.  

Jaké jsou tedy „normální hodnoty“ cholesterolu?

Normální je v medicíně velmi zavádějící pojem, co je normální pro jednoho, je velmi nenormální pro jiné. Ale obecně lze říci, že pro pacienty, kteří nemají žádná další rizika kardiovaskulárních onemocnění, jsou normální hodnoty celkového cholesterolu do 5 mmol/l, LDL cholesterolu do 3 mmol/l, triglyceridů méně než 2 mmol/l (přesně pod 1,7 mmol/l). Ale u HDL cholesterolu je to složitější, tam je stanovena hladina vhodná u mužů nad 1,1 mmol/l, u žen nad 1,3 mmol/l a v obou případech se hladina vyšší než 1,6 mmol/l považuje za ochranný faktor. (Je však nutno říci, že záleží na více skutečnostech než jen na výši hladiny HDL-c.)

Je tedy každá hodnota převyšující normu špatná? A co je důležitější: je každá hodnota pohybující se pod normou dobrá či dostatečná? 

Nikoliv! Doporučené, tedy vhodné či optimální hodnoty stanovujeme přísně individuálně u každého jedince dle všech informací, které o něm máme. Tedy zvažujeme jak jeho osobní anamnézu, tak rodinnou anamnézu, již prodělaná onemocnění a podobně. Abychom mohli riziko pacientů nějak systemizovat, jsou zavedeny kategorie rizika, dle kterých se pak odvíjí i doporučená cílová hladina LDL cholesterolu. 

Osoba se zvýšeným rizikem „si může dovolit“ jen nižší hladinu oproti člověku, jehož riziko je zatím nízké. Porovnejte si svou hladinu LDL cholesterolu s optimálními hladinami, viz tabulku.

Máte více? Pak by bylo dobré soustředit se na následující doporučení:

1. Dieta

Základem diety ke snížení hladin cholesterolu je omezení konzumace tuků živočišného původu. Zásadní je snížit nejen frekvenci a celkové množství přijatých živočišných tuků, ale také zvýšit jejich kvalitu (zejména tučné mléčné výrobky, smetana, šlehačka, jídla z nich uvařená, máslo, sádlo, tučné maso, uzeniny, hlavně ty nekvalitní s nízkým podílem masa, zpracované masné výrobky, např. paštiky). 

Je potřeba si ale říci, že změny je vhodné zavádět do diety postupně a pomalu tak, abychom si na ně zvykli, a nesnažit se „polepšit se“ o 150 % ihned. Takové snahy mají nevýhodu, že bývají velmi krátkodobé, protože jsou příliš velkým zásahem do kvality života svého nositele, a proto bývají rychle zapomenuty. 

2. Pohyb

Není nutné trhat sportovní rekordy, ale je třeba zařadit nějakou formu pohybu do svého denního programu – počítá se například i částečně pěší cesta do/z práce, důležitá je pravidelnost. Navíc, pravidelný pohyb pomáhá bojovat proti nadváze a obezitě a celkově zvyšuje odolnost srdečně-cévního systému. Pravidelný pohyb také zvyšuje množství HDL cholesterolu v krvi a tím i zlepšuje poměr mezi HDL a LDL cholesterolem ku prospěchu svého nositele. 

3. Léky a potraviny

Doporučí-li vám to lékař, užívejte současně s dodržováním zásad zdravého životního stylu i léky na snížení hladiny cholesterolu. Pokud máte pocit, že vám předepsané léky nevyhovují, že mají nějaké nežádoucí účinky, nebo máte i jen obavu z jejich užívání, proberte to podrobně se svým ošetřujícím lékařem. Takové obtíže se občas vyskytují a váš ošetřující lékař je může vyřešit záměnou léku, pokud bude o obtížích informován. Existují i doplňky stravy, které napomáhají poklesu hladiny cholesterolu (např. potraviny obohacené o rostlinné steroly nebo přípravky vyráběné pomocí tzv. červené rýže, což je směs látek podobných standardním lékům, pouze vyrobená přírodní cestou). Vyberte ale vždy jen takové, u nichž bylo prokázáno, že opravdu snižují hladinu cholesterolu (v tom vám poradí váš lékař a účinnost ověří odběry krve).

Pokud se vám podaří zbavit se alespoň části přebytečných kilogramů a upravit svůj jídelníček, můžete si být jisti, že jste se v cestě za snížením hladiny cholesterolu vydali správným směrem!

MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Související články
Možná nevíte, že v České republice tyto léky užívá více než milion pacientů, takže přímou nebo zprostředkovanou zkušenost s nimi má téměř každý.
Rozhodně zpozorněte a neberte věci na lehkou váhu. Podstatné je, že vždy se dá něco dělat.

Hrozí vám vysoký cholesterol?

 2 min.  |   13. 11. 2019  |   Michal Vrablík
Existují rizikové faktory pro vysoký cholesterol, které můžeme, ale i ty, které nemůžeme kontrolovat a ovlivnit. Abyste měli přesnou představu, tady je jejich přehled.

Svačit, nebo nesvačit?

 3 min.  |   14. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Na otázku, zda je dobré svačit, nebo naopak raději nesvačit, není jediná správná odpověď.
Cholesterol je pro život nezbytná látka: představuje základní stavební kámen pro buněčnou membránu... Otázkou ale zůstává, kolik cholesterolu potřebujeme v krvi.

Cholesterol v krvi a těhotenství

 6 min.  |   20. 9. 2022  |   redakce
V těhotenství dochází k významnému nárůstu hladin cholesterolu v krvi. Je to přirozený jev, který umožňuje správný vývoj dítěte.

Víte, kolik let je vašim cévám?

 4 min.  |   25. 3. 2020  |   Michal Vrablík
Skutečný věk vašich orgánů se přímo podepisuje na vašem zdraví a kondici.

Které potraviny by měl obsahovat váš jídelníček

 1 min.  |   3. 3. 2020  |   redakce
Nahraďte pro začátek máslo, sádlo, tučné mléčné výrobky, tučné maso a uzeniny rostlinnými oleji, semínky, ořechy.

Václav podcenil léčbu – a to se mu stalo osudným...

 5 min.  |   2. 3. 2020  |   redakce
Václav léčbu vysokého cholesterolu podcenil, a tak je dnes v invalidním důchodu a zvládne jen základní sebeobsluhu.
Jaká jsou dietní doporučení při dyslipidemiích?

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.