Velká většina lidí s vysokým krevním tlakem si měří tlak běžně v domácím prostředí pomocí domácího tonometru. Aktuální a správnou hodnotu krevního tlaku však zjistíme, pouze pokud se budeme držet některých pravidel a vyvarujeme se častých chyb. Průměrné hodnoty krevního tlaku v domácím prostředí by měly být nižší než 135/85 mm Hg.

Jak často si máme měřit krevní tlak?

 • Pro měření krevního tlaku rozhodně neplatí, že čím častěji, tím lépe. Na začátku je ideální měření dvakrát denně, a to ráno a večer, vždy dvakrát po sobě v intervalech dvou nebo tří minut. Dlouhodobě pak stačí měření jednou až dvakrát týdně.
 • Naměřené hodnoty krevního tlaku si zapisujte a zaznamenejte i mimořádné okolnosti (například aktuální zdravotní potíže, nadměrný stres, náhlou změnu počasí apod.). Záznamník měření si můžete stáhnout zde.

  Využít můžete také interaktivní nástroj na těchto stránkách!

Při měření tlaku dodržujte tyto zásady: 

 • Nekuřte, nepijte kofeinové nápoje, nejezte a necvičte nejméně 30 minut před měřením.
 • Tlak měřte v klidném prostředí.
 • Dbejte na to, aby v místnosti byla příjemná teplota.
 • Měření krevního tlaku zahajte po chvíli sezení v klidu (5 minut).
 • V průběhu měření nebo mezi měřeními nemluvte.
 • Seďte s opřenými zády.
 • Nezkřížená chodidla nechte spočívat rovně na podlaze.
 • Paže (pokud možno levá) je obnažená a v klidu, uvolněná a volně položená například na stole. Manžeta je na úrovni srdce, není přes oblečení a není ani volná ani příliš utažená.

Které chyby mohou vést ke zvýšenému krevnímu tlaku?

 • Měření krevního tlaku neproběhlo za standardních podmínek, viz výše (tj. bez fyzické aktivity, stresu, nemluvit, opřená záda, nezkřížené nohy, správně nasazená manžeta).
 • Měřicí přístroj není správně zkalibrován. I přístroje pro domácí měření musejí být pravidelně kontrolovány (1× ročně).
 • Tonometr má nevhodnou velikost manžety. Šířka by měla tvořit 37–50 procent obvodu paže. Příliš úzká nebo příliš široká manžeta výrazně zkresluje výsledky měření. Manžety zpravidla nejsou mezi jednotlivými přístroji zaměnitelné.
 • Ujistíme se, že v případě užívání medikace jsme ji opravdu užili.

Co dělat, pokud jsme vše udělali správně a naměřili jsme vysoký tlak?

 • Pokusíme se uklidnit se, chvíli si odpočinout a opakovat měření krevního tlaku. U osob trpících úzkostně depresivní poruchou je žádoucí užití anxiolytické medikace (léků proti úzkosti) před opakováním měření.
 • Pokud i hodnota zjištěná opakovaným měřením krevního tlaku převyšuje normu, pak se řídíme podle dvou hledisek. Podle přítomnosti či nepřítomnosti klinických obtíží a podle absolutní výše krevního tlaku. Více si přečtěte v tomto článku: Jednorázově naměřený vysoký krevní tlak.

redakce MEDICAL TRIBUNE CZ

Související články