Útrobní neboli viscerální tuk se nachází v břišní dutině kolem vnitřních orgánů a uvnitř nich. Nadbytek viscerálního tuku je spojen se zvýšeným výskytem poruch metabolismu tuků, vyšším výskytem cukrovky a kardiovaskulárních příhod, mezi něž patří akutní infarkt myokardu a náhlá cévní mozková příhoda. Nebezpečí nadbytku viscerálního tuku spočívá v jeho skryté přítomnosti, přičemž neexistuje přímá souvislost mezi nadměrným ukládáním podkožního tuku a množstvím viscerálního tuku.

Rizika viscerálního tuku

Viscerální tuk se v lidském těle chová jako samostatný orgán, zpomaluje metabolismus a produkuje škodlivé látky. Je spojen se zvýšeným rizikem vzniku krevních sraženin, přispívá k aterosklerotickému ucpávání cév, ke vzniku vysokého krevního tlaku, cukrovky 2. typu, akutního infarktu myokardu, mrtvice a rakoviny, je spojen s poruchami spánku a chrápáním.Pacienti si mohou nechat množství viscerálního tuku v těle zkontrolovat u svého praktického lékaře nebo odborníka na výživu. Ti používají certifikované bioelektrické impedanční přístroje InBody, které neinvazivně zjišťují plochu viscerálního tuku v cm2. Rizikové jsou hodnoty plochy vyšší než 100 cm2 při hodnotách viscerálního tuku 13–99, viz obr: 

Obr. Příklad měření viscerálního tuku se stanovením plochy viscerálního tuku v cm2 (InBody).

                             Řez břišní dutinou v oblasti pupku

Zdroj: Nutrivit, Mgr. Klaudia Ilčíková, Poprad

Jestliže se hodnoty nacházejí v rozmezí do 100 cm2, člověk vnitřní tuky má, ale neohrožují jeho vnitřní orgány, pouze plní ochrannou funkci. Pokud hodnoty vnitřních tuků přesáhnou hranici 100 cm2, začínají se tuky přesouvat do vnitřních částí a ukládat se na orgány.

Co ovlivňuje ukládání tuku v břiše a jak ho snížit?

Hodnoty viscerálního tuku ovlivňuje

  • nesprávné složení stravy,
  • nedostatek pohybu,
  • věk,
  • pohlaví,
  • dědičné faktory a
  • menopauza u žen.

Snížení hodnoty viscerálního tuku lze dosáhnout kombinací vhodné diety a zvýšené fyzické aktivity nebo pravidelným cvičením. Doporučuje se redukovat viscerální tuk pod dohledem odborníků na výživu, kteří sestaví individuální výživový plán přesně na míru pacientovu organismu.

Související články