Index tělesné hmotnosti je třeba brát s rezervou

 2 min.  |   4. 6. 2024  |   Garant: Peter Marko

Index tělesné hmotnosti (BMI) je užitečný nástroj na rychlé posouzení, zda máte podváhu, normální váhu, nadváhu nebo obezitu. Je však důležité mít na paměti, že BMI má určitá omezení a ne vždy je spolehlivým ukazatelem celkového zdraví. Index má při hodnocení obezity nízkou citlivost, což znamená, že může docházet k nadhodnocení nebo naopak podhodnocení tělesného tuku, zvláště u sportovců nebo starších lidí.

Index tělesné hmotnosti nebere v úvahu pohlaví – klasifikace BMI je pro muže i ženy stejná.

Muži však mají v průměru více svalové hmoty než ženy, a proto mohou mít o něco vyšší BMI a přitom stále normální podíl tělesného tuku. Klasifikace BMI nezohledňuje individuální faktory jako etnický původ, genetika nebo zdravotní historie. Proto se doporučuje používat BMI spolu s dalšími měřeními, jako jsou obvod pasu, poměr pasu k bokům nebo poměr pasu k výšce, zejména při klinickém hodnocení osob s nízkým BMI:  

  • Obvod pasu: Měření obvodu pasu může pomoci identifikovat lidi s abdominální obezitou, která je rizikovým faktorem pro některé chronické choroby.
  • Poměr pasu k bokům (WHR): Vypočítá se jako obvod pasu dělený obvodem boků. Vyšší WHR naznačuje vyšší riziko metabolických onemocnění.   
  • Poměr pasu k výšce (WHtR): Hodnoty nad 0,5 jsou spojeny s vyšším rizikem zdravotních problémů.      
  • Procento tělesného tuku: Existuje více metod na měření procenta tělesného tuku, například kožní řasa a bioimpedance (viz níže).
  • Lékařské vyšetření: Lékař může posoudit vaše celkové zdraví a zhodnotit, zda máte jakékoli rizikové faktory související s váhou.
  • Meření tloušťky kožního záhybu: Pomocí speciálních kliprů se měří tloušťka kožního záhybu na různých místech těla a lze tak odhadnout procentuální podíl tělesného tuku.
  • Bioelektrická impedance (BIA): Tato technika měří odpor těla vůči malému elektrickému proudu, což může poskytnout odhad tělesného tuku.
  • Ultrazvuk: Může být použit na měření tloušťky tukového tkaniva na různých místech těla.

Určení vašeho BMI vás může navést správným směrem, abyste lépe pochopili, jak na tom je vaše aktuální zdraví. Nikdy však nezapomínejte, že číslo v grafu BMI nebo dokonce váha jsou pouze jedním z mnoha dílků celého obrazu.

Související články

Cukr a ADHD, existuje souvislost?

 5 min.  |   20. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Podle studie cukr nijak neovlivňuje ani chování dětí, ani jejich poznávací funkce.
Pouhá váha nebo výška nemůže objektivně prezentovat skladbu těla.
Dvě osoby se stejnou výškou a stejnou hmotností mohou vypadat úplně jinak. Jak je to možné?
Obezita je onemocnění, které má závažné důsledky – na zdraví, psychický stav a kvalitu života.
Letos vyšla studie věnující se právě přidruženým onemocněním u astmatiků ve vztahu k věku propuknutí astmatu.

Léčba obezity výživou aneb Jídelníček obézního pacienta

 4 min.  |   13. 12. 2023  |   redakce
Při sestavování výživových plánů je vždy nutné zohlednit individuální potřeby a specifika jednotlivce.
Nadbytek viscerálního tuku je spojen se zvýšeným výskytem poruch metabolismu tuků, vyšším výskytem cukrovky a kardiovaskulárních příhod.
Abychom mohli obezitě předcházet, je třeba znát její příčiny.
Mechanismus vzniku obezity spočívá v nahromadění tukové tkáně při zvětšení objemu adipocytů – tukových buněk.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.