Peter Marko - post cover

MUDr. Peter Marko, MPH

Garant sekce obezita

Je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Pracuje jako všeobecný lékař v podtatranské obci Veľká Lomnica. Jeho ambulance je akreditovaným školicím pracovištěm pro specializační přípravu rezidentů v odboru všeobecné lékařství.

MUDr. Marko je spoluzakladatelem a lektorem národního programu Zdravé regiony, který se prostřednictvím asistentů podpory zdraví zabývá zlepšováním prevence a zdravotního stavu v marginalizovaných romských komunitách. Působí jako zakládající člen Správní rady Sdružení všeobecných lékařů pro dospělé Slovenské republiky (ZVLD SR). Je členem redakční rady odborných časopisů Via Practica a Revue medicíny v praxi, členem rady vzdělávacího internetového portálu zdravotníků www.infodoktor.sk. Tvoří program celostátní akce Festival kazuistik Nižná nad Oravou jako předseda programového výboru. Od roku 2023 je prezidentem Spolku lékařů Dr. Vojtěcha Alexandra v Kežmaroku.

Věnuje se problematice zdravé výživy, diagnostice a terapii obezity, dyslipidemie a arteriální hypertenze.

Nikdy nezapomínejte, že číslo v grafu BMI nebo dokonce váha jsou pouze jedním z mnoha dílků celého obrazu.
Nadbytek viscerálního tuku je spojen se zvýšeným výskytem poruch metabolismu tuků, vyšším výskytem cukrovky a kardiovaskulárních příhod.
Pouhá váha nebo výška nemůže objektivně prezentovat skladbu těla.
Mechanismus vzniku obezity spočívá v nahromadění tukové tkáně při zvětšení objemu adipocytů – tukových buněk.
Dvě osoby se stejnou výškou a stejnou hmotností mohou vypadat úplně jinak. Jak je to možné?
Abychom mohli obezitě předcházet, je třeba znát její příčiny.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.