Obezita – jak spolehlivým ukazatelem je index tělesné hmotnosti?

 3 min.  |   13. 12. 2023  |   Garant: Peter Marko


Obezita je charakterizována nárůstem množství tukové tkáně, přitom procento tělesného tuku s rostoucím věkem stoupá, a tím se mění kritéria hodnocení. 

U žen představuje nežádoucí stav podíl tukové tkáně vyšší než 30 %, v menopauze pak vyšší než 35 %. U mužské populace by podíl tuku neměl přesáhnout 25 %. Při diagnostice ohrožených pacientů, například u skupiny sportovců vyšších hmotnostních kategorií, boxerů, zápasníků, vzpěračů, nestačí stanovit pouze index tělesné hmotnosti (BMI). Naprostou většinu hmotnosti těchto osob tvoří aktivní svalová hmota, i když mají nadváhu. Naopak jedinci s normálními hodnotami BMI nebo jedinci s nadváhou mohou splňovat kritéria obezity na základě podílu tukové tkáně. U těchto osob je zvýšené riziko vzniku onemocnění souvisejících s obezitou, protože tito jedinci se spokojí s informací, že se hmotnostně  pohybují v normálním nebo zvýšeném rozmezí BMI.

Pouhá váha nebo výška nemůže objektivně prezentovat skladbu těla. Dva lidé se stejnou výškou a váhou mohou vypadat úplně jinak – viz článek Nesmíme zapomínat na to, že svaly jsou těžší než tuk.

Např. 165 cm vysoká žena, vážící 52 kg může mít v těle 20 kg svalové hmoty a 16 kg tuku, a nebo 23 kg svalové hmoty a jen 13 kg tuku, viz obrázek.

Obr. Pouhá váha nebo výška nemůže objektivně prezentovat skladbu těla

Metoda bioelektrické impedance pomocí přístroje InBody

Moderní spolehlivou metodou celotělového měření vody, tuku a beztukové hmoty u lidí je bioelektrická impedance (BIA). Měření pomocí čtyř elektrod se provádí na horních a dolních končetinách. Při tomto vyšetření se všechny končetiny analyzovaného jedince přiloží ke kovovým elektrodám a poté se měří elektrický odpor kůže, když jimi prochází vysokofrekvenční elektrický proud o nízké intenzitě. Elektrický odpor kůže závisí na rozdílné elektrické vodivosti tukové tkáně chudé na vodu a netukové tkáně bohaté na vodu (svaly, kosti).

S rostoucím podílem tělesného tuku je při BIA naměřen větší elektrický odpor. Připojení takového analyzátoru (InBody) k počítači s nainstalovaným specializovaným softwarem umožňuje měřit:

 • celkové množství tělesného tuku,
 • rozložení tuku v těle,
 • podíl viscerálního tuku vnitřních orgánů,
 • objem svalové hmoty,
 • podíl intracelulární a extracelulární vody,
 • podíl bílkovin a minerálů.

Dalšími údaji jsou:

 • metabolický věk pacienta,
 • jeho bazální metabolická rychlost,
 • InBody index,
 • doporučená hmotnost a
 • doporučená redukce tělesného tuku a hmotnosti.

Tato měření jsou přínosná při dodržování stanovených podmínek měření, při pravidelném měření jedním přístrojem a při sledování vývoje tělesného složení v delším časovém období (6–12 měsíců).

Relativně přesná a opakovatelná měření BIA by měl vyhodnotit zkušený praktický lékař, specialista, obezitolog nebo nutriční terapeut. Ti mohou u pacienta přesně určit, ve které složce dochází k úbytku hmotnosti (tuk, svaly, voda) a jak je třeba upravit pacientův jídelníček.

Související články
Dvě osoby se stejnou výškou a stejnou hmotností mohou vypadat úplně jinak. Jak je to možné?
Nikdy nezapomínejte, že číslo v grafu BMI nebo dokonce váha jsou pouze jedním z mnoha dílků celého obrazu.

Léčba obezity výživou aneb Jídelníček obézního pacienta

 4 min.  |   13. 12. 2023  |   redakce
Při sestavování výživových plánů je vždy nutné zohlednit individuální potřeby a specifika jednotlivce.
Obezita je onemocnění, které má závažné důsledky – na zdraví, psychický stav a kvalitu života.

Cukr a ADHD, existuje souvislost?

 5 min.  |   20. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Podle studie cukr nijak neovlivňuje ani chování dětí, ani jejich poznávací funkce.
Nadbytek viscerálního tuku je spojen se zvýšeným výskytem poruch metabolismu tuků, vyšším výskytem cukrovky a kardiovaskulárních příhod.
Abychom mohli obezitě předcházet, je třeba znát její příčiny.
Letos vyšla studie věnující se právě přidruženým onemocněním u astmatiků ve vztahu k věku propuknutí astmatu.
Mechanismus vzniku obezity spočívá v nahromadění tukové tkáně při zvětšení objemu adipocytů – tukových buněk.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.