Termín obezita zná každý, ale víte, co je vlastně její podstatou?

 2 min.  |   24. 9. 2023  |   Garant: Peter Marko


Obezita je závažné chronické metabolické onemocnění charakteristické zvýšeným hromaděním tuku a jeho nedostatečným uvolňováním z tkání, kde se ukládá za fyziologických podmínek. Současný nárůst hmotnosti je důsledkem energetické nerovnováhy mezi nadměrným příjmem a nedostatečným výdejem energie (primární obezita). Jiným onemocněním je způsobena tzv. sekundární obezita, pro niž je charakteristické zvýšení podílu tělesného tuku nad 25 % tělesné hmotnosti u mužů a nad 30 % tělesné hmotnosti u žen. Mechanismus vzniku obezity spočívá v nahromadění tukové tkáně při zvětšení objemu adipocytů – tukových buněk. Při obezitě adipocity nejsou schopny absorbovat nárazové dávky lipidů v krvi a produkují látky, které se významně spolupodílejí na vzniku procesu kornatění tepen a cukrovky 2. typu.

Globální pandemie

Obezita je považována za celosvětovou globální pandemii, která má rozsáhlé zdravotní a sociálně-ekonomické důsledky a přímo zatěžuje systémy zdravotní péče širokým spektrem medicínských komplikací. V současnosti je identifikováno více než 236 onemocnění souvisejících s obezitou. Obezita je příčinou desítek milionů úmrtí během nejproduktivnějších let života, snižuje ekonomickou výkonnost pracovní síly, zkracuje střední délku života o 7–9 let a významně snižuje kvalitu života jednotlivců. Po období lockdownů během pandemie covidu-19, spojených se sníženou mobilitou lidí, došlo ve světové populaci k významnému nárůstu nadváhy a obezity.

Podle údajů Eurostatu z roku 2016 dosahuje podíl tzv. odvratitelných úmrtí ve střední Evropě až 44 %, zatímco celoevropský průměr představuje 34 %. Onemocněním spojovaným s obezitou lze předcházet, ale podle analýz Světové zdravotnické organizace neexistuje reálná šance dosáhnout plánovaných cílů v redukci obezity do roku 2025.

Dva typy obezity

Obezitu podle distribuce tuku dělíme na dva typy:

Androidní typ (mužský centrální – jablko), s rozložením tuku v oblasti břicha a trupu, je zdravotně rizikovější, protože zmnožený viscerální tuk v břišní dutině je metabolicky vysoce aktivní a produkuje také hormony a další látky, které zprostředkovávají vznik metabolických komplikací obezity. Tento typ je spojován se zvýšeným výskytem cukrovky, kardiovaskulárních a onkologických onemocnění.

Gynoidní typ obezity (ženský – tvar hrušky) charakterizuje hromadění tuků v oblasti boků a pánve, je spojen s poškozením pohybového aparátu, ale je méně rizikový.hlasování

0 (0)

Štítky:
metabolické onemocnění
metabolismus
nadváha
nárůst hmotnosti
obezita
typy obezity

Související články
Dvě osoby se stejnou výškou a stejnou hmotností mohou vypadat úplně jinak. Jak je to možné?
Abychom mohli obezitě předcházet, je třeba znát její příčiny.

Léčba obezity výživou aneb Jídelníček obézního pacienta

 4 min.  |   13. 12. 2023  |   redakce
Při sestavování výživových plánů je vždy nutné zohlednit individuální potřeby a specifika jednotlivce.
Nadbytek viscerálního tuku je spojen se zvýšeným výskytem poruch metabolismu tuků, vyšším výskytem cukrovky a kardiovaskulárních příhod.
Letos vyšla studie věnující se právě přidruženým onemocněním u astmatiků ve vztahu k věku propuknutí astmatu.
Pouhá váha nebo výška nemůže objektivně prezentovat skladbu těla.

Cukr a ADHD, existuje souvislost?

 5 min.  |   20. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Podle studie cukr nijak neovlivňuje ani chování dětí, ani jejich poznávací funkce.
Zvýšený cholesterol v krvi neboli dyslipidemie je metabolické onemocnění, které nebolí, ale o to je zrádnější a nebezpečnější.
Obezita je onemocnění, které má závažné důsledky – na zdraví, psychický stav a kvalitu života.
Nikdy nezapomínejte, že číslo v grafu BMI nebo dokonce váha jsou pouze jedním z mnoha dílků celého obrazu.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.