Obezita je závažné chronické metabolické onemocnění charakteristické zvýšeným hromaděním tuku a jeho nedostatečným uvolňováním z tkání, kde se ukládá za fyziologických podmínek. Současný nárůst hmotnosti je důsledkem energetické nerovnováhy mezi nadměrným příjmem a nedostatečným výdejem energie (primární obezita). Jiným onemocněním je způsobena tzv. sekundární obezita, pro niž je charakteristické zvýšení podílu tělesného tuku nad 25 % tělesné hmotnosti u mužů a nad 30 % tělesné hmotnosti u žen. Mechanismus vzniku obezity spočívá v nahromadění tukové tkáně při zvětšení objemu adipocytů – tukových buněk. Při obezitě adipocity nejsou schopny absorbovat nárazové dávky lipidů v krvi a produkují látky, které se významně spolupodílejí na vzniku procesu kornatění tepen a cukrovky 2. typu.

Globální pandemie

Obezita je považována za celosvětovou globální pandemii, která má rozsáhlé zdravotní a sociálně-ekonomické důsledky a přímo zatěžuje systémy zdravotní péče širokým spektrem medicínských komplikací. V současnosti je identifikováno více než 236 onemocnění souvisejících s obezitou. Obezita je příčinou desítek milionů úmrtí během nejproduktivnějších let života, snižuje ekonomickou výkonnost pracovní síly, zkracuje střední délku života o 7–9 let a významně snižuje kvalitu života jednotlivců. Po období lockdownů během pandemie covidu-19, spojených se sníženou mobilitou lidí, došlo ve světové populaci k významnému nárůstu nadváhy a obezity.

Podle údajů Eurostatu z roku 2016 dosahuje podíl tzv. odvratitelných úmrtí ve střední Evropě až 44 %, zatímco celoevropský průměr představuje 34 %. Onemocněním spojovaným s obezitou lze předcházet, ale podle analýz Světové zdravotnické organizace neexistuje reálná šance dosáhnout plánovaných cílů v redukci obezity do roku 2025.

Dva typy obezity

Obezitu podle distribuce tuku dělíme na dva typy:

Androidní typ (mužský centrální – jablko), s rozložením tuku v oblasti břicha a trupu, je zdravotně rizikovější, protože zmnožený viscerální tuk v břišní dutině je metabolicky vysoce aktivní a produkuje také hormony a další látky, které zprostředkovávají vznik metabolických komplikací obezity. Tento typ je spojován se zvýšeným výskytem cukrovky, kardiovaskulárních a onkologických onemocnění.

Gynoidní typ obezity (ženský – tvar hrušky) charakterizuje hromadění tuků v oblasti boků a pánve, je spojen s poškozením pohybového aparátu, ale je méně rizikový.Související články