Při léčbě zvýšené hladiny kyseliny močové / dny je velice důležitá dlouhodobá úprava režimu (jak stravovacího, tak pohybového). V rámci doporučení se zohledňuje přítomnost dalších onemocnění – k těm častým patří obezita, zvýšený krevní tlak, případně cukrovka či poruchy metabolismu tuků.

Dříve byla hlavním léčebným postupem bezpurinová (či lépe nízkopurinová) dieta. Puriny se však vyskytují v celé řadě potravin, jejichž zařazení do jídelníčku je velice důležité. Striktně nízkopurinovou dietu tak nelze dlouhodobě dodržovat, aniž by ve stravě chyběly důležité látky. Záleží tedy na množství, frekvenci a také na dostupnosti (využitelnosti) purinů v potravinách. Základem léčby dny a zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi je podávání medikamentů a celková úprava životního stylu spolu s ovlivněním dalších faktorů. Ve stravě je samozřejmě potřeba vynechat nebo výrazně omezit potraviny bohaté na puriny, nicméně tak, aby to neohrozilo vyváženost jídelníčku.

*s podmínkou/omezením, **více si o luštěninách a jejich vhodnosti přečtěte v článku: Dejte šanci luštěninám

Důležité: Doporučení v tabulce je vhodné konzultovat s nutričním terapeutem s ohledem na další přítomná onemocnění. Doporučení respektují fakt, že řada pacientů trpí dalšími chorobami, jako jsou například obezita, diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu, dyslipidemie (poruchy metabolismu tuků), hypertenze (vysoký krevní tlak) aj. Doporučení ke konzumaci potravin zohledňuje obsah purinových látek, ale také jejich zařazení v kontextu vyváženého jídelníčku (a v této souvislosti obsah důležitých látek v nich obsažených) či v souvislosti s možností ovlivnění hladiny kyseliny močové.

Související články