Astma je onemocnění dýchacího systému, které se může u člověka objevit od brzkého dětství kdykoliv. Toto onemocnění je spojeno s dušností, kašlem a sípoty a ve většině případů se dá dobře dostat pod kontrolu pomocí pravidelného užívání léků přes inhalátor. Průběh a příznaky se mohou ale u lidí v různých životních etapách lišit a zároveň s tím se může odlišovat i vybraná léčba. Astma u malého dítěte bude trochu jiné než u ženy ve středních letech. Vědci a lékaři mají již metody k určení typu astmatu a v případě selhání standardní léčby pak právě k tomuto rozdělení přihlížejí. Důležitý faktor zde hraje tedy i věk, se kterým se pojí různá přidružená onemocnění.

V letošním roce (2023) vyšla studie věnující se právě přidruženým onemocněním u astmatiků ve vztahu k věku propuknutí astmatu. Studie se účastnilo přes osm tisíc lidí ve věkovém rozpětí od 20 do 69 let a u astmatiků bylo astma nejčastěji diagnostikováno mezi 12. a 39. rokem. Nebylo překvapením, že u osob bez astmatu byl nejčastější chorobou vysoký krevní tlak, téměř 20 % zdravých účastníků studie mělo vysoký krevní tlak neboli hypertenzi. U starších astmatiků byl nicméně podíl pacientů s vysokým krevním tlakem vyšší, léčila se s ním skoro polovina pacientů. U pacientů s diagnózou astmatu stanovenou v dětství nebo ve středním věku byla nejčastějším přidruženým onemocněním obezita.

U astmatiků s diagnózou zjištěnou v mladším věku do 12 let se podle údajů ze studie vyskytuje častěji refluxní choroba jícnu než u dětí bez astmatu. Refluxní choroba jícnu je stav, kdy se kyselý obsah žaludku dostává přes jícnový svěrač do jícnu a dál a způsobuje obtíže, jako je například pálení žáhy, kašel, chrapot, zvracení atd. Reflux jako takový se může spolupodílet na vzniku astmatu a zhoršovat jeho symptomy, pokud zůstává neléčen. Léčba refluxní choroby jícnu tkví v režimových opatřeních, v některých případech se podávají léky ke snížení kyselosti žaludečních šťáv.

U pacientů s astmatem diagnostikovaným ve starším věku se podle proběhlé studie častěji vyskytuje osteoporóza, tj. onemocnění spojené s řídnutím kostní hmoty. Tito pacienti mají zároveň vyšší výskyt deprese a poruch spánku spojených se spánkovou apnoí, což je zástava dechu ve spánku.

Časná a správná léčba astmatu včetně souvisejících i nesouvisejících přidružených onemocnění výrazně zvyšuje kvalitu života nemocného. Je třeba nepodceňovat své příznaky a vyhledat odborníka v případě, že se stav při léčbě nelepší nebo se objevily nové příznaky.

MUDr. Petra Dvořáková

Zdroj:

Honkamäki J, Ilmarinen P, Hisinger-Mölkänen H, et al. Nonrespiratory diseases in adults without and with asthma by age at asthma diagnosis. J Allergy Clin Immunol Pract 2023;11:555–563. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.10.024


Související články