Cukrovka neboli diabetes mellitus se bohužel zatím nedá léčit, ale moderní medicína ji dnes už umí velmi dobře zvládnout. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykemií) a obvykle i v moči. Normální hladina cukru v krvi (glykemie) se u zdravého člověka pohybuje v rozmezí 3,5 až 6,9 mmol/l (takto se zkracuje měrná jednotka, tzv. milimol na litr). Na regulaci hladiny cukru v krvi „dohlíží“ hormon inzulin, který produkuje velká žláza – slinivka břišní.

U cukrovky rozeznáváme dva typy

  • Cukrovka 1. typu se vyznačuje absolutním nedostatkem inzulinu v těle a obvykle začíná v dětství či dospívání.
  • Cukrovka 2. typu vzniká z odolnosti vůči inzulinu, nejčastěji se vyskytuje u dospělých lidí (většinou starších 45 let) a její nejčastější příčinou je obezita.

Jaké jsou příznaky cukrovky?

Prohlédněte si naši infografiku:


Tyto příznaky se objevují u obou typů cukrovky, ale zatímco nástup cukrovky 1. typu bývá náhlý, cukrovka 2. typu začíná pozvolna, proto se špatně rozpoznává a v okamžiku stanovení diagnózy se už mohou vyskytnout i komplikace.

Jaké jsou akutní komplikace cukrovky?

Související články