Pozdní komplikace může být i prvním projevem diabetu 2. typu, který není delší dobu rozpoznán a léčen. U diabetiků 2. typu jsou častěji postiženy velké cévy (kardiovaskulární komplikace), ale může dojít i k poškození nejmenších cév (mikrovaskulární komplikace).

Kardiovaskulární komplikace

Patří sem především srdeční infarkt, selhávání srdeční funkce, mozková mrtvice, ischemická choroba dolních končetin (ucpávání cév).

Příznaky mrtvice neboli cévní mozkové příhody - PDF ke stažení zde.

Mikrovaskulární komplikace

Poškození cirkulace krve v nejmenších cévách se může projevit na sítnici (diabetická retinopatie), v ledvinách (diabetická nefropatie) a v nervové tkáni (diabetická neuropatie). Diabetická neuropatie spolu s postižením všech cév, infekcí, postižením kostí a kloubů a také kouřením může vést k rozvoji tzv. diabetické nohy. To je závažné poškození tkáně nohy, které může vést až k amputaci končetiny.

Prevence pozdních komplikací

Pro prevenci všech pozdních komplikací jsou nutné pravidelné lékařské kontroly. Váš lékař vás bude pravidelně posílat na oční, interní a neurologické vyšetření. Bude vám také pravidelně vyšetřovat glykovaný hemoglobin, hladinu tuků v krvi, kontrolovat funkci ledvin, moč, krevní tlak, hmotnost a dolní končetiny. Měli byste ho informovat i o netypických potížích (například změny nálad). Dobrý psychický stav významně přispívá k dobrým výsledkům léčby diabetu a obráceně.

Příznaky, které mohou být projevem pozdních komplikací

Snížit a oddálit vznik těchto komplikací můžete tím, že budete dlouhodobě dodržovat léčebný režim, který vám doporučí lékař.

Oči

I nenápadné zhoršení vidění může být známkou stárnutí oka, zákalu čočky, ale také pokročilé diabetické retinopatie, a tady „jen“ správné brýle nepomohou. Diabetická retinopatie se léčí pomocí laseru, ale není-li léčba zahájena včas, může hrozit nebezpečí, že přijdete o zrak. Proto nevynechávejte pravidelné kontroly u očního lékaře.

Nohy

Dbejte na dostatečnou hygienu a průběžně své nohy prohlížejte (plosky, meziprstí). Všímejte si otlaků, zhrublé kůže, drobných zarudnutí a plísně v meziprstí. Drobná poranění či prasklinky ihned dezinfikujte a informujte svého lékaře. Nohy denně promašťujte. Nechoďte bosi, vždy noste ponožky. Pozor na popálení nebo omrznutí, které často sníží citlivost nohou. Nezapomínejte ani na svou obuv – dbejte, aby vnitřek bot byl úplně hladký. Nejlepší jsou boty zhotovené speciálně pro diabetiky, které zajistí správné rozložení tlaku na plosky. Mějte na paměti, že tyto pravidelné jednoduché návyky vás uchrání i od nejhoršího – ztráty končetiny.

Cukrovka nás ohrožuje ale nejen v budoucnu, ale také bezprostředně.

Jaké jsou akutní komplikace cukrovky? Čtěte ZDE.

Související články