Cukrovka (diabetes mellitus) je komplexní chronické onemocnění, které vyžaduje soustavnou lékařskou péči zahrnující nejen kontrolu glykemie, ale i speciální strategii léčby. Pokud vám byla cukrovka nově diagnostikována, v následujícím textu se dočtete důležité informace.

Období po stanovení diagnózy diabetu je výzvou jak pro lékaře, tak pro pacienta. Lékař by vám měl pomoci vyrovnat se s nemocí a poskytnout vám minimální nutné znalosti, nové dovednosti a vysvětlit význam dietní léčby a fyzické aktivity.

Níže přinášíme nejčastější dotazy nově diagnostikovaných pacientů s cukrovkou. Ideální, motivovaný pacient je klade sám, ale lékař by vás měl v průběhu kontrol o všech těchto tématech poučit. Odpovědi nejsou komplexní, jsou doplněny odkazy na webové stránky s dostupnými vzdělávacími materiály. První část článku shrnuje základní informace o diabetu jako onemocnění. Druhá část se věnuje základním informacím o léčbě cukrovky. Třetí díl se zaměřuje na komplikace diabetu.

1. Jak lékař zjistil, že mám cukrovku?

Diabetes se prokáže z výsledků vyšetření krve, používají se tři testy, při kterých se měří hladina krevního cukru neboli glykemie:

 • glykemie nalačno v čase odběru žilní krve, odběr probíhá ráno, po nejméně 8 hodinách lačnění, pacient může pít pouze neslazené nápoje; normální hodnota lačné glykemie je 3,9–5,6 mmol/l,
 • vyšetření hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) – ukazuje, jaká je průměrná glykemie za poslední 2–3 měsíce, normální hodnota HbA1c je ≤ 38 mmol/mol,
 • orální zátěžový test s roztokem glukózy (75 g), kdy se měří glykemie před vypitím roztoku a hodinu a dvě hodiny po vypití.

2. Co je diabetes 2. typu?

Diabetes mellitus 2. typu neboli cukrovka 2. typu je onemocnění, při kterém je porušen způsob, jak vaše tělo využívá cukr. K normální funkci využívají všechny buňky těla cukr v podobě glukózy. Ta se do buněk dostává pomocí hormonu inzulin, který je tvořen v dutině břišní ve slinivce. Jestliže je inzulinu v těle nedostatek nebo když tělo přestalo na účinek inzulinu normálně reagovat, glykemie stoupá. Právě to se děje u pacientů s diabetem. Rozlišení hlavních typů diabetu najdete na https://www.dialiga.cz/userfiles/co-je-to-diabetes-mellitus-sacs-dia-15-09-1067_15880846997257.pdf.

3. Jak se diabetes 2. typu projevuje?

Diabetes 2. typu na počátku většinou nemá žádné příznaky. Když už se příznaky objeví, nejčastěji jde o časté močení, žízeň a rozmazané vidění.

4. Může diabetes způsobit nějaké další zdravotní obtíže?

Při diabetu 2. typu vám nemusí být špatně, ale není-li cukrovka pod kontrolou, může časem vést k řadě závažných zdravotních problémů, jako jsou infarkt myokardu, mrtvice, onemocnění ledvin a očí, bolest či ztráta čití v rukou a v nohou, vředy nohou, které mohou vést i k amputacím.

5. Co bych měl/a dělat, abych zůstal/a co nejvíce zdravý/zdravá, i když mám diabetes mellitus 2. typu?

Je dobré sledovat tyto parametry:

 • Glykovaný hemoglobin (HbA1c) – test z krve, který ukazuje, jaká byla vaše průměrná glykemie uplynulé 2–3 měsíce. Je nejobjektivnějším parametrem dlouhodobé kontroly diabetu, neboť krátkodobé dodržování diabetického režimu před kontrolou na něj nemá vliv.
 • Lačná glykemie, krevní tlak, cholesterol a hmotnost – podrobné vysvětlení těchto parametrů a doporučených hodnot najdete na https://www.dialiga.cz/userfiles/co-je-to-diabetes-mellitus-sacs-dia-15-09-1067_15880846997257.pdf.

Na rozdíl od nediabetiků mají lidé s diabetem 2. typu dvakrát až třikrát vyšší riziko vzniku infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody. Podkladem těchto onemocnění jsou aterosklerotické změny tepen, které vedou ke zúžení či úplnému uzávěru tepen. Diabetici prodělávají infarkt v mladším věku a častěji se závažnějším průběhem. Také onemocnění ledvin je u diabetiků častější oproti nediabetikům. Udržování uvedených parametrů pod kontrolou riziko těchto komplikací významně sníží. K tomu je třeba dodržovat léčebný plán, který vám lékař doporučí.

 • Léky – většina lidí s diabetem 2. typu pravidelně užívá léky, aby si udržela glykemii pod kontrolou. Řada diabetiků potřebuje užívat léky na zvýšenou hodnotu cholesterolu a vysoký krevní tlak, aby předešla budoucím zdravotním komplikacím. Součástí kontroly cukrovky je pravidelné měření glykemie v krvi glukometrem, které provádí sám pacient.
 • Změna životního stylu, zejména zdravé stravování, udržení přiměřené hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita a nekouření.

6. Není snad moje glykemie nejdůležitější?

Udržení glykemie co nejblíže normě je prevencí rozvoje diabetických komplikací, mezi něž patří:

 • onemocnění očí, které může vést až ke slepotě,
 • onemocnění ledvin,
 • poškození nervů (neuropatie),
 • defekty na nohou, které mohou vést k chirurgické operaci a amputaci prstů či končetiny.

I tak je krevní cukr pouze jednou z věcí, kterým byste měl/a věnovat pozornost. Hlavně kvůli tomu, že problémy způsobené vysokým krevním tlakem či vysokým cholesterolem jsou zpravidla závažnější než ty, které jsou způsobeny vysokou koncentrací cukru v krvi.    

7. Je nutné, abych si měřil/a glykemii sám/sama?

Jestliže trpíte cukrovkou, máte osobně důležitou roli v udržování léčebného režimu a samostatné měření glykemie je toho klíčovou součástí. Kontrola glykemie je jedním z nejlepších způsobů, jak si můžete ověřit, že léčba diabetu funguje. Umožní vám přijmout vhodná opatření ke korekci vysoké i nízké glykemie. Je prokázáno, že lidé, kteří si udrží přiměřenou glykemii, sníží riziko rozvoje komplikací diabetu.

Není jeden určitý glukometr, který by byl lepší než ostatní. Lékař či sestra vám pomohou vybrat vhodný glukometr podle vašich preferencí, podle přesnosti a jednoduchosti používání. Lékař vám doporučí, jak často a kdy si máte glykemii měřit, jaké jsou vaše cílové hodnoty nalačno a v průběhu dne a jak máte reagovat na naměřenou nízkou glykemii. Je důležité mít na paměti, že glykemii ovlivňuje fyzická aktivita, jídlo a léky, které na cukrovku užíváte. Na každou kontrolu s sebou noste glukometr a výsledky měření prodiskutujte s lékařem.

MUDr. Johana Venerová
Diabetologické centrum 1. LF UK a ÚVN-VFN Praha
(redakčně upraveno)

Zdroje

 • Pelikánová T, Bartoš V, a kol. Praktická diabetologie. 6. vydání. Praha: Maxdorf Jessenius, 2018.
 • Jirkovská A, et al. Jak (si) léčit a kontrolovat diabetes – Manuál pro edukaci diabetiků. Praha, Panax, 2003.
 • https://www-uptodate-com.ezproxy.is.cuni.cz/contents/search
 • https://www.dialiga.cz/ke-stazeni/
 • https://docplayer.cz/2832271-Diabeticka-dieta-bc-vladimira-havlova-prof-mudr-alexandra-jirkovska-csc-centrum-diabetologie-ikem-praha.html
 • Karen I, Svačina Š, et al. Diabetes mellitus v primární péči. 2. rozšířené vydání. Praha: Axonite CZ, 2014. ISBN 978-80-904899-8-1

Související články