Naše srdce je vlastně jakási pumpa, která zajišťuje v těle krevní oběh. Hodnota krevního tlaku vyjadřuje, jakou silou je krev vypuzována srdcem do cév celého těla (tedy do krevního oběhu) a zároveň jakou silou působí na cévní stěny. Tato síla udržuje krevní oběh, a tím zajišťuje „dodávky“ živin a kyslíku pro naše tělo. Je-li vysoká, škodí jak cévám, tak srdci mozku, ledvinám a očím.

Co znamenají čísla získaná během měření krevního tlaku?

  • Hodnota krevního tlaku se udává pomocí dvou čísel (např. 128/84 mm Hg). Mm Hg jsou standardní jednotky pro měření krevního tlaku.
  • První, vyšší hodnota znamená systolický krevní tlak – levá srdeční komora se stáhne a vypudí krev do cév.
  • Druhá, nižší hodnota označuje diastolický krevní tlak, který je dán odporem cévního řečiště.

Pamatujte, že čím vyšší jsou hodnoty systolického nebo diastolického krevního tlaku a čím déle zůstávají vysoké, tím více škodí cévám a srdci. Máte-li tedy krevní tlak vyšší, neotálejte s návštěvou lékaře!


Související články