Příčin vzniku deprese je mnoho

U mírných projevů deprese se pacient obvykle musí do běžných činností nutit, nic ho netěší, ztrácí chuť k jídlu a začíná se stahovat do sebe. Své povinnosti ale plnit zpravidla zvládá. U středně těžké deprese bojuje člověk s pocitem neštěstí, jeho stav mu navíc neumožňuje pracovat a nic ho nebaví. Příčin vzniku tohoto onemocnění je mnoho, svoji úlohu zde hrají i vrozené dispozice, přítomná tělesná onemocnění a jejich léčba i např. úrazy, při nichž došlo k mechanickému poškození mozku.

Rozdíl mezi depresí a špatnou náladou

Od běžného smutku nebo špatné nálady se deprese liší hlavně v tom, že tyto pocity jsou dlouhodobé, hlubší a intenzivnější a nepříznivě ovlivňují běžné činnosti nemocného, který ztrácí vůli a sílu vykonávat dříve běžné aktivity. O depresi se zřejmě jedná, trvá-li pokleslá nálada déle než dva týdny po většinu dne, ale u člověka, který tímto onemocněním již dříve trpěl, je vhodné vyhledat pomoc již po několika dnech zhoršené nálady a neschopnosti se rozptýlit.

Deprese může být doprovázena různými tělesnými příznaky, především únavou, ale i např. bolestmi v různých částech těla, pálením kůže, mravenčením, vnitřním chvěním, tlakem na hrudi, bolestmi hlavy, ale i zácpou nebo průjmem. Rozpoznat depresi nemusí být snadné, protože se projevuje i řadou duševních a velmi subjektivních příznaků, kdy zdaleka ne všechny musejí být přítomny. Na rozdíl od běžných fyzických obtíží nemusí blízké okolí nemocného psychické potíže rozpoznat. Při podezření na depresi je potřeba nemoc nebanalizovat a obrátit se na svého lékaře.

Nejčastější příznaky deprese

 • skleslá nálada, pesimismus
 • neschopnost radovat se, pocit osamělosti
 • snížení energie a aktivity, posedávání, odkládání činností
 • potíže se spánkem, předčasné ranní probouzení nebo naopak přílišná ospalost v průběhu dne
 • pokles zájmů, nezájem o dříve oblíbené aktivity
 • poruchy koncentrace a paměti
 • nikdy nekončící únava, tělesné i duševní vyčerpání
 • snížení sebevědomí, pocity bezcennosti a viny
 • nechutenství či přejídání
 • pokles sexuálního zájmu
 • úzkost a neklid
 • neklid, nervozita, podrážděnost
 • katastrofické myšlení a očekávání nejhoršího
 • myšlenky na smrt nebo sebevraždu.

Čtěte také:

Léčba deprese – co pomáhá a co nikoli?

10 mýtů o depresi

Komplikace deprese a jak se jim vyhnout

Související články

10 mýtů o depresi

Vzhledem k tomu, že deprese má velmi široké spektrum příznaků, existuje o tomto onemocnění... »