Deprese je nejen samostatná nemoc, ale může doprovázet řadu dalších onemocnění, u nichž může velmi negativně ovlivnit léčbu a samotný výhled nemocného. Pacienti trpící depresivní poruchou mají výrazně nižší kvalitu života, proto je důležité včasné zahájení účinné léčby vycházející ze správné diagnostiky. Základem je tedy včas navštívit praktického lékaře, případně psychiatra, klinického psychologa nebo se svěřit svému lékaři jakékoliv odbornosti.

Na vznik depresivní epizody má vliv řada faktorů, k základním patří genetické predispozice, např. rodinná anamnéza nebo poruchy biologických rytmů, biologická zátěž, snížená funkce štítné žlázy, užívání steroidů, chronická intoxikace, ale i psychologická zátěž. Tou je nejčastěji ztráta milované osoby, krizová situace a frustrace. Svůj vliv zde hraje i vývoj osobnosti. K faktorům nahrávajícím vzniku deprese patří i např. přejídání, sedavý způsob života, nedostatek slunečního svitu, nedostatek spánku a sociální izolace. Z tohoto pak vyplývají i možnosti léčby. Které to jsou?

Možnosti léčby deprese:

  • užívání antidepresiv
  • odstranění biologických příčin nemoci
  • psychoterapie
  • edukace čili informování a vzdělávání nemocného
  • nácvik vhodných komunikačních mechanismů, tzn. hledat a nacházet s nemocným způsoby, jak komunikovat se svým okolím.

Lékař diagnostikuje depresi na základě různých příznaků a s přihlédnutím k životní situaci pacienta. Používá přitom různé diagnostické metody. Základem je tzv. anamnestický rozhovor, který může být doplněn řadou dotazníků, laboratorními testy, CT, ultrazvukem cév nebo mozku atd., včetně neurologického vyšetření. Při diagnostice deprese se lékař řídí podle tzv. hlavních příznaků a případných dalších příznaků, vyloučit musí i jiná onemocnění. Při stanovení diagnózy lékař také určí, zda se jedná o lehkou, středně těžkou nebo těžkou formu. Deprese se mohou vyskytovat jednorázově nebo opakovaně.

Kritéria pro stanovení diagnózy deprese:

  • Jsou přítomny alespoň dva hlavní příznaky (u těžké deprese tři) po dobu alespoň dvou týdnů. Jsou-li příznaky závažnější nebo objeví-li se velmi rychle, stačí i doba kratší. K hlavním příznakům patří ztráta radosti z aktivit, které ji běžně přinášely, skleslá nálada, netečnost a pocit bezútěšnosti, rychlá unavitelnost, snížená aktivita.
  • Ke stanovení stupně deprese se kromě hlavních příznaků zvažuje i přítomnost alespoň dalších dvou pro lehkou epizodu, 3–4 dalších příznaků pro středně těžkou epizodu a více než čtyř pro těžkou epizodu. 

 Více na Příznaky deprese.

Související články