Cukrovka se v průběhu života podílí mimo jiné i na nepříznivých změnách mozkové tkáně, což nakonec, zejména ve vyšším věku, může vést ke snížení mentální funkce, například k demenci. Ukazuje se, že diabetici mají kognitivní funkce, kam řadíme poznávací procesy jako koncentrace, pozornost, myšlení nebo paměť, postiženy více než nediabetici. K běžným rizikovým faktorům, kterými jsou vysoký krevní tlak, porucha hladin tuků v krvi (dyslipidemie), cévní postižení nebo obezita, se navíc u diabetiků přidává hyperglykémie i hypoglykémie.

Vliv cukrovky na kognitivní schopnosti 

Nová data ukazují, že diabetici ve věku 65–74 let mají problémy s kognicí ve 13 procentech, starší 70 let pak ve více než 24 procentech. Zatímco u diabetiků 1. typu je postižena především mentální flexibilita, IQ a psychomotorické tempo, u diabetiků 2. typu jsou to především poruchy paměti, rychlost reakcí a exekutivní funkce, které zajišťují samostatné a účelné jednání a myšlení člověka, stojí za plánováním, organizací činností a myšlení a jejich vzájemnou souhrou.

Jak udržet kognitivní funkce na dobré úrovni i při cukrovce 

Pro udržení dobré kognice je velmi důležité dosažení normoglykémie Za normální glykémii jsou u zdravých osob považovány hodnoty v rozmezí 3,9–5,6 mmol/l nalačno, u diabetiků je tato hodnota v rozmezí 4–6 mmol/l, rozmezí 6–7 mmol/ je hodnoceno jako uspokojivé. I když dnes již víme, že normoglykémie riziko poruchy kognice významně snižuje, její dosažení nebývá jednoduché. Často totiž dochází ke kolísání mezi hyper- a hypoglykémií, přičemž právě hyperglykémie je za postižení kognitivních funkcí zodpovědná nejčastěji.

Cíle a způsob léčby cukrovky je nutno s postupem choroby a podle individuálního typu pacienta upravovat. Proto se neobávejte zeptat se svého lékaře, který lék je právě pro vás tím nejvhodnějším, a to právě i ve vztahu k vaší kognici.

redakce MEDICAL TRIBUNE CZ

Související články