Hypoglykémie - projevy, příčiny a první pomoc

 5 min.  |   25. 11. 2022  |   redakce


Glukóza je nejrychlejším zdrojem energie pro lidské buňky a její hladina (glykémie) je v krevním řečišti přísně regulována v rozmezí 3,9–5,6 mmol/l. Situace, kdy je množství krevního cukru v cirkulaci snížené nebo nedostatečné, označujeme jako hypoglykémii. Pokud hypolykémie přetrvává, může být život ohrožující. Rizikovou skupinu představují zejména diabetici 1. typu, sportovci, těhotné ženy a děti. Dlouhodobý pokles hladiny cukru v krvi vede k úbytku nervových buněk, protože mozek je na přísunu glukózy závislý. Progrese postupuje od poruch paměti, zpomaleného myšlení až do konečného stadia otoku mozku, bezvědomí a smrti.

SYMPTOMY, KTERÉ UMOŽNÍ POZNAT AKUTNÍ HYPOGLYKÉMII: 

 • snížení psychické výkonnosti (zmatenost, nervozita, nesoustředěnost);
 • poruchy řeči;
 • poruchy koordinace pohybu;
 • zamlžené, rozostřené či dvojité vidění;
 • třes;
 • bledost;
 • pocení;
 • hlad, nevolnost, závratě;
 • zrychlení srdečního pulzu;
 • únava a celková slabost;
 • bezvědomí;
 • křeče.

HYPOGLYKÉMIE NEBO OPILOST?

POZOR: Hypoglykémie se často může splést s opilostí, jelikož příznaky jsou obdobné a na první pohled jen těžko odlišitelné. Klíčové je však zjistit, zda u sebe zmatený či zkolabovaný pacient nemá zdroj cukru, inzulinové pero nebo glukometr. V tomto případě se jistě jedná o diabetika, který upadl do hypoglykémie, a ihned voláme Rychlou záchrannou službu (RZS). Jednoznačné potvrzení provedeme až změřením hladiny krevního cukru.

DLOUHODOBÉ NEPŘÍLIŠ ZŘETELNÉ PŘÍZNAKY PORUCH GLYKÉMIE: 

 • žízeň;
 • časté močení;
 • suchá pokožky, nehojící se rány a oděrky;
 • neúmyslný úbytek tělesné hmotnosti;
 • dlouhodobá únava;
 • zhoršené vidění.

KTERÉ TYPY HYPOGLYKÉMIE MOHOU NASTAT? 

Příčin poklesu hladin krevního cukru může být hned několik. Častější a mnohem závažnější důsledky budou u diabetiků 1. typu, kteří jsou závislí na léčbě inzulinem, která glykemii snižuje. Podle délky trvání, současně léčených onemocnění pacienta a celkového stavu organismu můžeme hypoglykémii rozdělit na:

 • lehkou (pacient ji stihne včas rozpoznat a patřičně zareagovat),
 • těžkou (pacient nezareagoval na varovné signály, sám situaci nezvládá, potřebuje pomoc od okolí, při ztrátě vědomí vždy voláme RZS).

Mezi hlavní příčiny, které vyvolávají hypoglykémii nejen u diabetika, patří: (H2)

 • fyzická aktivita a nedostatečná kompenzace spálené energie jídlem. Aktivní činnost svalů spotřebovává glukózu v krevním řečišti, snižuje zásoby glukózy ve svalech (glykogen). Vynechání jídla po sportu, náročné nebo dlouhotrvající fyzické aktivitě povede k hypoglykémii. Energii doplníme především ze sacharidových zdrojů (obiloviny, ovoce, brambory, pečivo);
 • aplikace vyššího množství inzulinu, než bylo potřeba;
 • nedodržování životosprávy;
 • nepravidelný příjem potravy během dne;
 • nedostatek spánku;
 • nadměrný příjem alkoholu (u diabetika již při konzumaci 2 dcl vína, láhve piva nebo 5 dcl destilátu);
 • konzumace alkoholu místo jídla (u podvyživeného alkoholika se hypoglykémie projeví po 12 hodinách lačnění);
 • léky s hypoglykemizujícím účinkem – inzulin, perorální antidiabetika (deriváty sulfonylurey), salicyláty, propranolol.

PRVNÍ POMOC ČLOVĚKU S HYPOGLYKÉMIÍ 

Zkontrolujte životní funkce a stav vědomí (pacient reaguje/nereaguje na oslovení, rozumí vašim pokynům.

Pokud je pacient v bezvědomí, nedýchá, nezvedá se mu hrudník, necítíte proud vzduchu vydechovaného z úst, tep na předloktí, postižený nemá přirozenou barvu kůže, ihned začněte resuscitovat a volejte linku 155.

Pokud je pacient při vědomí, podejte mu ihned zdroj cukru: sladké pití, jako je kokakola, pepsi, džus, voda s cukrem, hroznový cukr. Je vhodné sníst asi 10–20 g sacharidů. V jednorázové dávce se větší množství se nedoporučuje, proto při poskytování první pomoci dejte postiženému v případě ruličky hroznového cukru (zakoupíte v lékárně) rozkousat pouze 5 ks (ideálně na vnitřní stranu tváří k dásním). Celá rulička totiž obsahuje 40 g sacharidů.

Pokud je pacient při vědomí, uložte jej do stabilizované polohy na bok těla.

Zavolejte Rychlou záchrannou službu na čísle 155.

Do příjezdu záchranky monitorujte známky vědomí – dýchání a pulz.

POZOR: Sladké tekutiny ani jídlo nepodávejte člověku, který je opilý, zvrací, nespolupracuje nebo je v bezvědomí. Hrozí riziko vdechnutí a následného udušení.

Někteří diabetici s sebou nosí oranžovou krabičku s nápisem GlucaGen HypoKit, která obsahuje hormon glukagon ve formě prášku a injekci s vodným roztokem. Glukagon oproti inzulinu naopak zvedá hladinu cukru v krvi. Vodný roztok se před aplikací vstříkne z injekční stříkačky do ampule s práškem a roztok se zpět natáhne do stříkačky. Podává se přímo do svalu nebo podkožně.

Zdroje:

https://www.prpom.cz

https://skoleniprvnipomoci.cz/vyukovy-portal/hypoglykemie/

Bc. Karolína Vašků

hlasování

0 (0)

Štítky:
cukr
hladina krevního cukru
hypoglykemie

Související články

Jak zjistit své kardiovaskulární riziko

 1 min.  |   8. 2. 2023  |   redakce
Znát své celkové riziko rozvoje srdečně-cévního onemocnění je důležité pro udržení dobrého zdravotního stavu a kvality vašeho života.

Diabetik za volantem

 2 min.  |   30. 12. 2019  |   Alena Šmahelová
Pokud u sebe nerozpoznáváte dobře příznaky hypoglykémie, raději za volant nesedejte.
Cukrovka vás ohrožuje bezprostředně i v budoucnu – podle toho také komplikace dělíme na akutní a pozdní.

„Přeslazený“ prosinec

 9 min.  |   1. 12. 2022  |   redakce
Závěr roku je náročný pro zdravého člověka, natož pak pro velkou část naší populace, kterou trápí řada zdravotních problémů.

Jak je to se sacharidy?

 3 min.  |   13. 1. 2020  |   redakce
Sacharidy neboli cukry jsou nejrozšířenější složkou potravy. Ovlivňují hladinu glykémie a rozdělují se na cukry jednoduché a složené.

Jak se hlídat (ozdravit stravu) o Vánocích

 11 min.  |   24. 11. 2021  |   redakce
Vánoce jsou tradičními svátky rodinných oslav a setkání, pohody a příjemné atmosféry, ale také plných stolů.

Cukr a ADHD, existuje souvislost?

 5 min.  |   20. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Podle studie cukr nijak neovlivňuje ani chování dětí, ani jejich poznávací funkce.

„Dia“ a spol. pod drobnohledem

 7 min.  |   27. 9. 2021  |   Věra Boháčová
„Jsem diabetik, vím, že nesmím jíst klasické sladkosti, a jím tedy jen ty dia“. Obligátní věta, která zaznívá v rámci režimových konzultací s diabetiky ještě stále poměrně často. Je to ale ta správná cesta? Bohužel není.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.