Nejčastější mýty o schizofrenii

 1 min.  |   20. 1. 2022  |   Garant: Martin Anders


Nejen široká veřejnost, ale i zdravotníci mají tendenci vytvářet si stereotypní obrázek o pacientech se schizofrenií. Ten obvykle zahrnuje některé nebo všechny z následujících představ:

 • Nikdo se ze schizofrenie nevyléčí, schizofrenie je neléčitelná nemoc.
 • Lidé se schizofrenií jsou obvykle agresivní a nebezpeční.
 • U lidí se schizofrenií je pravděpodobné, že ostatní nakazí svým šílenstvím.
 • Lidé se schizofrenií jsou líní a nespolehliví.
 • Schizofrenie je výsledkem úmyslně slabé vůle a povahy: „Člověk by se z toho mohl dostat, kdyby chtěl.“
 • Všechno, co lidé se schizofrenií říkají, je nesmysl.
 • Lidé se schizofrenií nejsou schopni spolehlivě informovat o účincích léčby nebo jiných věcech, které se jim dějí.
 • Lidé se schizofrenií jsou naprosto neschopni se racionálně rozhodovat o svém životě, např. kde bydlet.
 • Lidé se schizofrenií jsou nevypočitatelní.
 • Lidé se schizofrenií nemohou pracovat.
 • Nemoc se u lidí trpících schizofrenií celý život postupně zhoršuje.

Čtěte dále:

Schizofrenie - varovné signály, diagnóza a léčba

hlasování

0 (0)

Štítky:
antipsychotická léčba
bludy
mýty
schizofrenie

Související články
Duševní onemocnění jsou spojena s mnoha předsudky. Společnost se duševně nemocných bojí a odsunuje je na okraj. Faktem zůstává, že je na nemocné nahlíženo s despektem a pacienti jsou vyčleňováni ze společnosti.
Jen o málokterém onemocnění mají lidé tak zkreslené představy jako o schizofrenii. Přitom se jedná o nejčastější a nejzávažnější onemocnění ze skupiny psychotických duševních poruch.

Léčba schizofrenie

 4 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Léčba schizofrenie se odvíjí od akutní fáze onemocnění a spočívá v užívání léků (antipsychotik) a v psychosociální a psychoterapeutické intervenci.
Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, existuje řada teorií, ale nepochybně vždy hrají roli genetické předpoklady, působení stresových faktorů, ale i jiných exogenních faktorů.

Psychoterapie a schizofrenie

 3 min.  |   11. 8. 2020  |   Martin Anders
Léčba schizofrenie je komplexní proces, i proto je psychoterapie kombinována s farmakologickou léčbou, bez níž by nedosahovala potřebné účinnosti.

Schizofrenie u dětí a adolescentů

 5 min.  |   7. 10. 2020  |   Martin Anders
Schizofrenie u dětí mladších než 9 let se objevuje velmi zřídka, to ovšem neznamená, že touto psychotickou poruchou trpět nemohou. Výjimečná už nebývá u dětí po 13. roce věku a u adolescentů, zejména u chlapců.
Schizofrenie patří mezi léčitelná onemocnění. Dobře vedená terapie dává pacientovi šanci žít kvalitní a produktivní život.
Nekontrolovaný vysoký krevní tlak se často označuje jako tichý zabiják, víte proč?

10 mýtů o depresi

 2 min.  |   15. 8. 2020  |   Martin Anders
Vzhledem k tomu, že deprese má velmi široké spektrum příznaků, existuje o tomto onemocnění plno mýtů a předsudků. I proto je třeba o ní hovořit a nebát se jí.
Schizofrenie je závažné, často chronické duševní onemocnění, které výrazně narušuje schopnost nemocného srozumitelně se chovat, jednat a uplatnit se ve společnosti.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.