Nejen široká veřejnost, ale i zdravotníci mají tendenci vytvářet si stereotypní obrázek o pacientech se schizofrenií. Ten obvykle zahrnuje některé nebo všechny z následujících představ:

 • Nikdo se ze schizofrenie nevyléčí, schizofrenie je neléčitelná nemoc.
 • Lidé se schizofrenií jsou obvykle agresivní a nebezpeční.
 • U lidí se schizofrenií je pravděpodobné, že ostatní nakazí svým šílenstvím.
 • Lidé se schizofrenií jsou líní a nespolehliví.
 • Schizofrenie je výsledkem úmyslně slabé vůle a povahy: „Člověk by se z toho mohl dostat, kdyby chtěl.“
 • Všechno, co lidé se schizofrenií říkají, je nesmysl.
 • Lidé se schizofrenií nejsou schopni spolehlivě informovat o účincích léčby nebo jiných věcech, které se jim dějí.
 • Lidé se schizofrenií jsou naprosto neschopni se racionálně rozhodovat o svém životě, např. kde bydlet.
 • Lidé se schizofrenií jsou nevypočitatelní.
 • Lidé se schizofrenií nemohou pracovat.
 • Nemoc se u lidí trpících schizofrenií celý život postupně zhoršuje.

Čtěte dále:

Schizofrenie - varovné signály, diagnóza a léčba

Související články