Léčba schizofrenie a její nežádoucí účinky

 4 min.  |   11. 11. 2020  |   Garant: Martin Anders


Schizofrenie patří mezi léčitelná onemocnění. Dobře vedená terapie dává pacientovi šanci žít kvalitní a produktivní život. Při léčbě schizofrenie záleží na tom, jak dlouho probíhala etapa onemocnění bez léčby a o jakou formu se jedná.

Zhruba 20 procent postižených se s epizodou nemoci setká jen jednou za život. V dalších případech jsou ale epizody opakované v různých intervalech s různou četností. Důležité proto je, aby pacient pravidelně docházel k lékaři, užíval léčiva, byl pod lékařským dohledem. Nemoc sice není vyléčitelná, ale za určitých okolností léčitelná, tedy udržitelná v určitých mezích. Lidé jsou v zásadě schopní bez problémů fungovat a jsou zcela k nerozeznání od zdravých.

Multidisciplinární péče

Veledůležitou součástí komplexní léčby je tzv. multidisciplinární péče tak, aby klienti nemuseli zůstávat dlouhodobě v psychiatrických zařízeních a mohli být doma, u svých blízkých a nebyli vytrženi ze svého přirozeného prostředí. Principem je, že péči poskytuje tým, který jim dokáže pomoci kromě psychiatrické péče i v mnoha oblastech života – se zaměstnáním, docházkou k lékaři, finančními problémy, bydlením apod.

Antipsychotická léčba

V léčbě hrají klíčovou roli psychofarmaka, nejčastěji antipsychotika, což jsou léky potlačující činnost dopaminergních receptorů a ovlivňují i další neurotransmitery (chemické organické látky podílející se na přenosu signálu mezi neurony). Cílem antipsychotické léčby je potlačit halucinace a bludy, tyto léky také zklidňují či oživují motoriku. Novější přípravky zmírňují i negativní příznaky, zvyšují kognitivní výkon a potlačují depresivní a úzkostné projevy, které schizofrenii mohou doprovázet. Jako doprovodnou léčbu může lékař zvolit benzodiazepiny nebo antidepresiva. Zvláště významné je při dlouhodobé léčbě také využití tzv. dlouhodobě působících injekčních antipsychotik, což jsou do svalu podávané léky s postupným uvolňováním, které působí po dobu více týdnů.

Nežádoucí účinky léků

Pacient by měl o své nemoci vědět co nejvíce. Důležité je, aby byl vždy poučen o nežádoucích účincích všech předepsaných léků. Během medikamentózní léčby musí docházet na pravidelná kontrolní vyšetření, při nichž by lékař také měl kontrolovat pacientovu hmotnost, motoriku, krevní tlak a další výsledky laboratorních vyšetření. K častějším nežádoucím účinkům některých léků patří nárůst tělesné hmotnosti a s ním i rostoucí riziko zejména kardiovaskulárních onemocnění. U pacientů se schizofrenií je častější výskyt diabetu 2. typu, vysokého krevního tlaku i zvýšení plazmatických koncentrací cholesterolu.

Komplexní léčba

Schizofrenie je komplexní onemocnění a jako takové vyžaduje i komplexní léčbu. Navíc péče o schizofrenika je vysoce individualizovaná. Kromě zmíněné farmaceutické léčby hraje důležitou roli také psychiatrická rehabilitace, psychologická a sociální intervence. 

Více: Psychoterapie a schizofrenie

Pacientům i jejich rodinám pomáhá zvládat každodenní život řada psychosociálních zařízení, např. různá intervenční centra. Od roku 2019 nově vznikají Centra duševního zdraví, která poskytováním terénních a komunitních služeb hrají v péči poskytované pacientům se schizofrenií významnou úlohu.

Léčba schizofrenie vyžaduje rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti. Často je to dlouhá a nelehká cesta, která začíná stanovením diagnózy a pokračuje hledáním optimálních možností léčby, která je pro každého pacienta individuální. Platí zde, že čím dříve se s léčbou začne, tím lépe dokáží lékaři zvrátit negativní průběh onemocnění a zabránit nepříznivým výsledným stavům. Důležitou roli ale hraje motivace pacienta a jeho příbuzných ke spolupráci při léčbě.


Související články

Schizofrenie u dětí a adolescentů

 5 min.  |   7. 10. 2020  |   Martin Anders
Schizofrenie u dětí mladších než 9 let se objevuje velmi zřídka, to ovšem neznamená, že touto psychotickou poruchou trpět nemohou. Výjimečná už nebývá u dětí po 13. roce věku a u adolescentů, zejména u chlapců.

Nejčastější mýty o schizofrenii

 1 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Nejen široká veřejnost, ale i zdravotníci mají tendenci vytvářet si stereotypní obrázek o pacientech se schizofrenií.
Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, existuje řada teorií, ale nepochybně vždy hrají roli genetické předpoklady, působení stresových faktorů, ale i jiných exogenních faktorů.
1. Nežádoucí účinky (NÚ) léčby NÚ se mohou vyskytnout u všech typů analgetik. Tento problém nabývá na významu při dlouhodobé léčbě. U neopioidních analgetik, zejména u nesteroidních antirevmatik (NSA) bývají časté poruchy trávicího traktu (vředová choroba žaludku, krvácení do trávicího traktu), poruchy funkce ledvin, jater a krvácivosti. U opioidních analgetik (morfin, fentanyl, oxykodon) se tyto NÚ nevyskytují, ale individuálně se může vyskytnout nevolnost a zvracení, ospalost, svědivka a velmi často zácpa. Při správně vedené léčbě bolesti opioidy nevzniká typ závislosti, který se vyskytuje u narkomanů, ale pravidelně se rozvíjí tzv. fyzická závislost. Ta se projeví rozvojem abstinenčního (odvykacího) stavu (třesavka, husí kůže, nervozita, úzkost) při náhlém vysazení opioidů. Tomu se předchází postupným vysazováním opioidů (je-li pro to z lékařského hlediska důvod). Řadě NÚ lze předcházet preventivním podáním některých léků. Přínosná jsou gastroprotektiva (např. omeprazol) při dlouhodobé léčbě NSA, antiemetika (léky proti nevolnosti a zvracení – haloperidol, metoklopramid, ondansetron) a laxativa (projímadla) při léčbě opioidy. 2. Nesprávná kombinace léků a předávkování Jedním z důvodů stále častějšího předávkování je široká nabídku léků se stejnou účinnou látkou. Např. valetol, ataralgin, panadol, paralen a coldrex obsahují stejnou účinnou látku, takže při neznalosti účinné látky a jejich nesprávné kombinaci může při kombinaci těchto léků dojít snadno k předávkování. Kombinace neopioidních a opioidních analgetik může být výhodná, stejně jako kombinace analgetik s adjuvantními analgetiky. Velkou chybou je však současné užívání více typů NSA. Vzhledem k tomu, že jsou NSA hojně užívána zejména u starších polymorbidních pacientů, je třeba dát pozor na možné lékové interakce NSA nejčastěji s léky na cukrovku (antidiabetika), ředění krve (antikoagulancia) na vysoký krevní tlak (antihypertenziva). 3. Zanedbání stavu Nedostatečná léčba bolesti je problémem i ve vyspělých zemích. I když se situace na poli léčby bolesti v poslední době zlepšila, ani v dnešní době není v ČR např. nádorová bolest dostatečně léčena. Ve značné části případů se přitom jedná o vhodný výběr léků a jejich správné použití. Pravidlem úspěšnosti je tedy správné užívání léků, především v kombinacích, přesné a stálé dodržování lékařem stanovených pravidel. Odpovíte-li, byť jen jednou kladně, je na čase začít s léčbou bolesti: Trpím bolestí velkou část dne Snažím se s bolestí co nejvíce bojovat Když se bolest stává nesnesitelnou, beru si léky Kvůli bolesti nemám chuť vidět se s mnoha lidmi V noci se kvůli bolesti budím
Duševní onemocnění jsou spojena s mnoha předsudky. Společnost se duševně nemocných bojí a odsunuje je na okraj. Faktem zůstává, že je na nemocné nahlíženo s despektem a pacienti jsou vyčleňováni ze společnosti.
Potravinové doplňky, ale i některé potraviny mohou s našimi léky různě reagovat, a to ne vždy žádoucím způsobem.
Jen o málokterém onemocnění mají lidé tak zkreslené představy jako o schizofrenii. Přitom se jedná o nejčastější a nejzávažnější onemocnění ze skupiny psychotických duševních poruch.

Léčba schizofrenie

 4 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Léčba schizofrenie se odvíjí od akutní fáze onemocnění a spočívá v užívání léků (antipsychotik) a v psychosociální a psychoterapeutické intervenci.

Psychoterapie a schizofrenie

 3 min.  |   11. 8. 2020  |   Martin Anders
Léčba schizofrenie je komplexní proces, i proto je psychoterapie kombinována s farmakologickou léčbou, bez níž by nedosahovala potřebné účinnosti.
Když začneme užívat více léků současně, mohou vzniknout tzv. lékové interakce. Co to znamená a proč je důležité o nich vědět?

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.