Příčiny schizofrenie aneb Co za to může?

 1 min.  |   3. 5. 2020  |   Garant: Martin Anders


Příčiny schizofrenie nejsou dosud přesně objasněny. V moderním pojetí hovoříme o neurovývojovém onemocnění spojeném v některých případech s akcelerací procesů stárnutí nervové soustavy, které typicky propuká nejčastěji v období adolescence a časné dospělosti.

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá, existuje řada teorií, ale nepochybně vždy hrají roli genetické předpoklady. Každý z nás se můžeme narodit s větší či menší dispozicí k tomu, že onemocní schizofrenií, přesto ani lidé s největší teoretickou mírou dispozice onemocnět vůbec nemusí. Důležité pro propuknutí nemoci je, jak se zdá, působení stresových faktorů, ale i jiných exogenních faktorů, a to především v některých kritických časových oknech našeho života.

Příkladem složitosti této problematiky je aktuální bohatá diskuze o tom, jak se na nárůstu výskytu schizofrenie podílí zvýšená konzumace psychoaktivních látek, především marihuany a stimulancií (u nás pervitinu), a to především v období, kdy se lidský mozek velmi aktivně synapticky mění a upravuje – tj. v adolescenci a časné dospělosti. Důvodem je i změna koncentrace různých látek v marihuaně, a to především protože se využívají jiné chemotypy a mění se způsoby pěstování, které se převážně provádí v uměle vytvořených podmínkách.

Související články
Duševní onemocnění jsou spojena s mnoha předsudky. Společnost se duševně nemocných bojí a odsunuje je na okraj. Faktem zůstává, že je na nemocné nahlíženo s despektem a pacienti jsou vyčleňováni ze společnosti.

Nejčastější mýty o schizofrenii

 1 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Nejen široká veřejnost, ale i zdravotníci mají tendenci vytvářet si stereotypní obrázek o pacientech se schizofrenií.
Schizofrenie je závažné, často chronické duševní onemocnění, které výrazně narušuje schopnost nemocného srozumitelně se chovat, jednat a uplatnit se ve společnosti.

Psychoterapie a schizofrenie

 3 min.  |   11. 8. 2020  |   Martin Anders
Léčba schizofrenie je komplexní proces, i proto je psychoterapie kombinována s farmakologickou léčbou, bez níž by nedosahovala potřebné účinnosti.

Schizofrenie u dětí a adolescentů

 5 min.  |   7. 10. 2020  |   Martin Anders
Schizofrenie u dětí mladších než 9 let se objevuje velmi zřídka, to ovšem neznamená, že touto psychotickou poruchou trpět nemohou. Výjimečná už nebývá u dětí po 13. roce věku a u adolescentů, zejména u chlapců.
Schizofrenie patří mezi léčitelná onemocnění. Dobře vedená terapie dává pacientovi šanci žít kvalitní a produktivní život.
Jen o málokterém onemocnění mají lidé tak zkreslené představy jako o schizofrenii. Přitom se jedná o nejčastější a nejzávažnější onemocnění ze skupiny psychotických duševních poruch.

Léčba schizofrenie

 4 min.  |   20. 1. 2022  |   Martin Anders
Léčba schizofrenie se odvíjí od akutní fáze onemocnění a spočívá v užívání léků (antipsychotik) a v psychosociální a psychoterapeutické intervenci.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.