Léky jsou běžnou součástí našeho života, ať už jsou to léky na bolest, antibiotika, nebo vitaminy, ale třeba i léky na vysoký krevní tlak nebo cholesterol. Může se však stát, že když začneme užívat více léků současně, mohou vzniknout tzv. lékové interakce. Co to znamená a proč je důležité o nich vědět?

Léková interakce nastává, když jeden lék ovlivňuje léčebné účinky nebo nežádoucí (vedlejší) účinky druhého léku. To může znamenat zvýšení nebo snížení účinku léku, nebo dokonce vytváření nových nežádoucích účinků. Tato situace může nastat, pokud bereme několik různých léků současně. Vzácné ale nejsou ani situace, kdy pacient užívá současně léky, které mají stejnou účinnou látku, jen se jinak jmenují – tady můžeme očekávat zesílení nežádoucích účinků. Lékové interakce se navíc týkají nejen léků vázaných na lékařský předpis (tzv. recept), ale i léků volně prodejných, potravinových doplňků nebo i stravy samotné (například může vadit konzumace listové zeleniny, citrusových plodů, třezalky nebo ženšenu při užívání některých léků apod.); těm se budeme věnovat brzy v samostatném článku.

Různé důsledky lékových interakcí

Shrňme si, co mohou lékové interakce v našem těle způsobit:

  • Zvýšené nebo snížené účinky léku: léková interakce může způsobit, že lék bude mít silnější nebo slabší účinky než obvykle. To může být nebezpečné, zejména pokud je lék předepsán na kontrolu závažného onemocnění.
  • Vznik nových nežádoucích účinků: souběžné užívání některý léků může způsobit nečekané nežádoucí účinky, které bychom při užívání každého léku samostatně nezaznamenali.
  • Ovlivnění vstřebání nebo rozkladu léků v těle: některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým náš organismus vstřebává nebo zpracovává další léky. To může znamenat, že léky nebudou účinné, nebo naopak že se hromadí v těle v nebezpečných množstvích.

Kdy jsou lékové interakce prospěšné?

O lékových interakcích se většinou mluví jako o něčem, co je nežádoucí, co má pro nás nepříznivé účinky. Lékové interakce však mohou být i žádoucí, přínosné – typickým příkladem jsou tzv. fixní kombinace. Jde o lék, který v sobě obsahuje dvě nebo více účinných látek. Taková tabletka či kapsle je cíleně připravena výrobcem tak, aby se látky v ní obsažené vzájemně doplňovaly. Pro nás jako pacienty mají fixní kombinace nespornou výhodu v tom, že užíváme menší počet léků a snižuje se riziko, že na nějakou tabletku zapomeneme. Příkladem fixních kombinací jsou dva nebo tři léky na vysoký krevní tlak v jedné tabletě, kombinace léku na vysoký krevní tlak a léku na vysoký cholesterol v jedné tabletě, různé kombinace léků na cukrovku v jednom a podobně.

Jak snížit riziko nebezpečných interakcí? 

Existuje několik pravidel, jak lze minimalizovat riziko lékových interakcí. Je důležité si je zapamatovat a řídit se jimi:

  1. Informujte svého lékaře o všech léčivech, která užíváte: i ty nejmenší změny v léčbě nebo doplňky stravy, jako jsou bylinné přípravky nebo vitaminy, by měly být konzultovány s ošetřujícím lékařem.
  2. Dbejte na soustavnost v užívání léků: snažte se užívat léky pravidelně ve stejný čas každý den a dodržujte doporučené dávky. Dbejte na doporučení lékaře týkající se užívání léků.
  3. Omezte konzumaci alkoholu: alkoholem by se léky neměly zapíjet nikdy a u řady léků by se neměl konzumovat vůbec.
  4. Případné nejasnosti a pochybnosti konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.

Povědomí o existenci a úskalích lékových interakcí pomáhá předejít zbytečným zdravotním problémům. Pokud budeme mít při užívání léků jakékoli pochybnosti, vždy má být první volbou konzultace s ošetřujícím lékařem – i proto je důležité, aby měl přehled o všech léčivech a přípravcích, které užíváme. K jejich evidenci můžete využít také pacientský záznamník, který jsme pro vás připravili:

Pacientský záznamník ke stažení

 

redakce MEDICAL TRIBUNE CZ

Související články