Co je migréna a jak ji poznat?

 2 min.  |   13. 10. 2020  |   redakce


Migréna je neurologické onemocnění vyznačující se silnou bolestí hlavy, nevolností a zvracením, citlivostí na světlo a hluk. Na celém světě migrénou trpí více než miliarda lidí a je třetím nejčastějším onemocněním. V ČR s ní žije 1,72 milionu obyvatel (17 % žen a necelých 6 % mužů). Bolestí hlavy, které jsou jedním z typických příznaků migrény, je celá řada (více Jak se vyznat v bolestech hlavy).

Jak tedy poznám, že jde o migrénu?

 • opakující se bolesti hlavy,
 • ataky trvající 4–72 hodin,
 • jednostranná lokalizace,
 • pulsující charakter bolesti,
 • středně silná až silná intenzita bolesti,
 • zhoršení rutinní fyzickou aktivitou,
 • nevolnost, fotofobie, fonofobie,
 • ataky mohou být bez aury nebo s přítomností aury (trpí jimi třetina nemocných).

Ve většině případů ovlivňují ataku migrény spouštěcí faktory. K těm nejčastějším patří hormonální změny, léky, vliv prostředí a počasí, nadbytek nebo nedostatek spánku, ale i stravovací návyky, stres, kouření nebo blikavé světlo.

Léčba migrény (více Základní pravidla léčby migrény) je jednak akutní, tedy léčba záchvatu migrény. Léčbu může předepsat praktický lékař, v případech komplikované, chronické nebo rezistentní migrény je dobré se obrátit na neurologa.

Dnes je již dostupná i léčba profylaktická neboli preventivní, jejímž cílem je preventivní medikací snížení frekvence záchvatů. Přestože pro téměř 40 procent lidí trpících migrénou by byla její preventivní léčba vhodná, dostává se jí pouze 15 procentům z nich. Tato léčba by měla být vždy zvažována v případě:

 • pacientů trpících bolestmi hlavy více než čtyři dny v měsíci,
 • výrazného narušení pravidelných aktivit (i přes akutní léčbu),
 • je‑li akutní léčba neefektivní, kontraindikována či přináší‑li nežádoucí účinky nebo je nadužívána,
 • frekvence atak je větší než jednou týdně,
 • při zvýšeném riziku nadužívání léků.

hlasování

0 (0)

Štítky:
bolest hlavy
migréna
příznaky

Související články

Nejčastější dotazy k migréně

 3 min.  |   19. 3. 2020  |   redakce
Jak poznám, že mám migrénu? Co je při migréně tzv. aura a jak se projevuje? Může záchvatům migrény předcházet i sám pacient?

Základní pravidla léčby migrény

 2 min.  |   5. 4. 2020  |   redakce
Důvodem návštěvy lékaře bývá nejčastěji náhle vzniklá nebo silná bolest hlavy. Alarmující by však mělo také být: jde-li o první bolest hlavy u pacienta ve věku nad 40 let, postupně se rozvíjející atypická bolest hlavy nereagující na běžnou léčbu, bolest hlavy u pacienta s nádorovým onemocněním nebo HIV infekcí, přítomnost jakéhokoliv ložiskového neurologického nálezu či poruchy vědomí. K nejčastěji užívaným lékům patří nesteroidní analgetika a v posledních dvaceti letech jsou k léčbě migrény hojně předepisovány triptany, které cílí přímo na mechanismus vzniku této bolesti. Fungují rychle a podávají se na počátku bolesti. Bohužel i tyto léky, stejně jako nesteroidní analgetika, mohou způsobovat bolest hlavy z nadměrného užívání léků. K dalším farmakologickým možnostem patří profylaktická neboli preventivní léčba, která se dělí na běžnou a biologickou léčbu. Profylaktickou léčbu Vám předepíše Váš ošetřující neurolog. Profylaktická léčba je vždy individuální a v ČR je dostupných pět základních skupin léků té běžné – konvenční. Ve skupině biologické léčby jsou hrazeny 3 přípravky. Vedle užívání léků je však pro léčbu každé migrény nejdůležitější životní styl, který vyžaduje: pravidelnost (pravidelný spánek, stravování atd.), velmi důležitý je dostatek fyzické aktivity (alespoň 150 minut týdně), zjištění a odstranění všech spouštěčů migrény (umělá sladidla, kofein). Pro lepší kontrolu onemocnění lékaři doporučují u pacientů s migrénou vést si záznamy o průběhu migrény (více Deník migrény), kde by si měl pacient zaznamenávat frekvenci bolestí, užitou medikaci atd. Vedle migrenózních deníků umožňuje pacientům získat větší kontrolu nad svou nemocí také aplikace Migréna Kompas, kterou si mohou stáhnout na adrese: www.migrena-kompas.cz/aplikace/ nebo naskenováním QR kódu níže. Lékaři by také neměli zapomínat na edukaci pacienta, který by měl znát riziko vzniku bolestí hlavy v důsledku nadměrného užívání léků.

Veďte si o svých bolestech hlavy záznamy

 1 min.  |   17. 6. 2020  |   redakce
Projevy migrény jsou individuální, a proto pro každého pacienta i lékaře je naprosto klíčové vést si přehled o těchto projevech v čase. Jako velmi užitečná pomůcka se osvědčil deník se záznamy migrény.
Cukrovka neboli diabetes mellitus je onemocnění zatím nevyléčitelné, ale díky moderní medicíně dnes už velmi dobře zvládnutelné.
Schizofrenie je závažné, často chronické duševní onemocnění, které výrazně narušuje schopnost nemocného srozumitelně se chovat, jednat a uplatnit se ve společnosti.

Jak se vyznat v bolestech hlavy

 1 min.  |   3. 5. 2020  |   redakce
O jakou bolest se jedná, pomůže určit i to, kde se vyskytuje.

Centra bolesti hlavy

 1 min.  |   22. 10. 2020  |   redakce
Smyslem existence center je poskytování specializované diagnostické a léčebné péče pacientům s bolestmi hlavy.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.