Důvodem návštěvy lékaře bývá nejčastěji náhle vzniklá nebo silná bolest hlavy. Alarmující by však mělo také být:

  • jde-li o první bolest hlavy u pacienta ve věku nad 40 let,
  • postupně se rozvíjející atypická bolest hlavy nereagující na běžnou léčbu,
  • bolest hlavy u pacienta s nádorovým onemocněním nebo HIV infekcí,
  • přítomnost jakéhokoliv ložiskového neurologického nálezu či poruchy vědomí.

K nejčastěji užívaným lékům patří nesteroidní analgetika a v posledních dvaceti letech jsou k léčbě migrény hojně předepisovány triptany, které cílí přímo na mechanismus vzniku této bolesti. Fungují rychle a podávají se na počátku bolesti. Bohužel i tyto léky, stejně jako nesteroidní analgetika, mohou způsobovat bolest hlavy z nadměrného užívání léků.

K dalším farmakologickým možnostem patří profylaktická neboli preventivní léčba, která se dělí na běžnou a biologickou léčbu. Profylaktickou léčbu Vám předepíše Váš ošetřující neurolog. Profylaktická léčba je vždy individuální a v ČR je dostupných pět základních skupin léků té běžné – konvenční. Ve skupině biologické léčby jsou hrazeny 3 přípravky.

Vedle užívání léků je však pro léčbu každé migrény nejdůležitější životní styl, který vyžaduje:

  • pravidelnost (pravidelný spánek, stravování atd.),
  • velmi důležitý je dostatek fyzické aktivity (alespoň 150 minut týdně),
  • zjištění a odstranění všech spouštěčů migrény (umělá sladidla, kofein).

Pro lepší kontrolu onemocnění lékaři doporučují u pacientů s migrénou vést si záznamy o průběhu migrény (více Deník migrény), kde by si měl pacient zaznamenávat frekvenci bolestí, užitou medikaci atd. Vedle migrenózních deníků umožňuje pacientům získat větší kontrolu nad svou nemocí také aplikace Migréna Kompas, kterou si mohou stáhnout na adrese: www.migrena-kompas.cz/aplikace/ nebo naskenováním QR kódu níže. Lékaři by také neměli zapomínat na edukaci pacienta, který by měl znát riziko vzniku bolestí hlavy v důsledku nadměrného užívání léků.

Související články