Bolesti hlavy dělíme na primární, které mívají normální neurologický nález, a sekundární, které vznikají jako příznak jiného onemocnění.

K těm primárním patří právě migréna nebo tenzní bolesti hlavy. K sekundárním řadíme např. bolesti hlavy v souvislosti s úrazem, s cévním onemocněním hlavy, bolest hlavy v souvislosti s infekcí, s psychiatrickými chorobami, bolesti hlavy od dutin, bolesti hlavy při potápění nebo např. bolest hlavy vzniklou v souvislosti s farmakologicky účinnou látkou nebo jejím vysazením. K té může dojít nejen při nadměrném užívání léků, ale i např. i při nadměrném pití kávy. Řadu bolestí stále ještě zařadit neumíme.

O jakou bolest se jedná, pomůže určit i to, kde se vyskytuje. Např. pro bolest dutin je typický výskyt v oblasti nosních dutin při předklonu. Pro tzv. „cluster headache“ je charakteristická silná bolest za okem, na níž nepomáhá klid, jako je tomu u migrény. Tenzní bolest je naopak tupá, povrchová, vyskytující se v přední části hlavy odkud se šíří dozadu a často mění své místo. Pro bolest hlavy při migréně je typické, že bývá jednostranná, pulzující a silná. Více v článku:

Co je migréna a jak ji poznat

Související články