Jak si vést Deník bolesti

 2 min.  |   10. 8. 2019  |   Garant: Jan Lejčko


Protože vnímání bolesti je velmi individuální a závisí na řadě okolností, může být pro vás někdy obtížné sdílet své pocity se svým okolím a s lékařem. Pro samotnou diagnostiku, ale zejména pro stanovení úspěšné terapie, by si nemocní, zejména ti s chronickou bolestí, měli vést Deník bolesti. Takovýto záznam by měl být prováděn pravidelně a měl by obsahovat:

  • období výskytu bolesti (ráno, dopoledne, odpoledne, v noci, nebo přesnou hodinu),
  • charakteru bolesti (škubavá, pálivá, vystřelující, bodavá, křečovitá, tlaková…),
  • intenzitě bolesti a jejích změn v určitém časovém období (nejčastěji se používá vizuální analogová škála VAS jak ukazuje obrázek), kdy pacient na úsečce nebo výseči označí intenzitu bolesti od „žádná bolest“ až po „nejhorší bolest, jakou si dokáže představit“, následně se subjektivní hodnocení převede na číselnou škálu od 0 do 10, kde 0 = žádná bolest a 10 = nejhorší bolest, jakou si pacient dokáže představit),
  • přesné množství užívaných léků,
  • jejich účinnost,
  • okolnosti výskytu bolesti (např. změny počasí, nedostatek spánku, konflikty nebo jiné stresující podněty),
  • případné omezení pohyblivosti,
  • běžné denní aktivity podmíněné bolestí,
  • trvání nerušeného spánku,
  • výskyt nevolnosti, zácpy a ovlivnění příjmu potravy a tekutin.

Dodatečné posuzování síly bolesti a všech okolností s ní spojených je velmi obtížné a je zatíženo velkou chybovostí. Proto má vedení deníku pro úspěšnost léčby velký význam. Na přesném způsobu jeho vedení se můžete poradit se svým lékařem. Vedení deníku znamená nejen vaše větší zapojení do celého procesu, ale přispívá i k tomu, že si např. uvědomíte faktory, které bolest ve vašem případě ovlivňují, a které můžete třeba i sami ovlivnit. Tento deník ale zejména shromažďuje důležitá podrobná data, které jsou pro lékaře cenným zdrojem informací o možných příčinách, vámi podniknutých krocích pro eliminaci bolesti i jejich výsledku. Zároveň umožňují kontinuální monitorování vašeho stavu.

V současné době je k dispozici několik typů deníků, které pacient může obdržet i s vysvětlením přímo v ambulanci bolesti.

Související články

Jak se orientovat v typologii bolesti

 4 min.  |   10. 8. 2019  |   Jan Lejčko
Bolest je nepříjemným prožitkem spojeným se skutečným nebo potenciálním poškození tkáně. Dělíme ji podle několika hledisek.
Onemocnění, které postihuje periferní nervy. Příznaky se začnou projevovat zvolna jako např. svalová slabost, únava, úbytek svalové hmoty nebo křeče.
1. Nežádoucí účinky (NÚ) léčby NÚ se mohou vyskytnout u všech typů analgetik. Tento problém nabývá na významu při dlouhodobé léčbě. U neopioidních analgetik, zejména u nesteroidních antirevmatik (NSA) bývají časté poruchy trávicího traktu (vředová choroba žaludku, krvácení do trávicího traktu), poruchy funkce ledvin, jater a krvácivosti. U opioidních analgetik (morfin, fentanyl, oxykodon) se tyto NÚ nevyskytují, ale individuálně se může vyskytnout nevolnost a zvracení, ospalost, svědivka a velmi často zácpa. Při správně vedené léčbě bolesti opioidy nevzniká typ závislosti, který se vyskytuje u narkomanů, ale pravidelně se rozvíjí tzv. fyzická závislost. Ta se projeví rozvojem abstinenčního (odvykacího) stavu (třesavka, husí kůže, nervozita, úzkost) při náhlém vysazení opioidů. Tomu se předchází postupným vysazováním opioidů (je-li pro to z lékařského hlediska důvod). Řadě NÚ lze předcházet preventivním podáním některých léků. Přínosná jsou gastroprotektiva (např. omeprazol) při dlouhodobé léčbě NSA, antiemetika (léky proti nevolnosti a zvracení – haloperidol, metoklopramid, ondansetron) a laxativa (projímadla) při léčbě opioidy. 2. Nesprávná kombinace léků a předávkování Jedním z důvodů stále častějšího předávkování je široká nabídku léků se stejnou účinnou látkou. Např. valetol, ataralgin, panadol, paralen a coldrex obsahují stejnou účinnou látku, takže při neznalosti účinné látky a jejich nesprávné kombinaci může při kombinaci těchto léků dojít snadno k předávkování. Kombinace neopioidních a opioidních analgetik může být výhodná, stejně jako kombinace analgetik s adjuvantními analgetiky. Velkou chybou je však současné užívání více typů NSA. Vzhledem k tomu, že jsou NSA hojně užívána zejména u starších polymorbidních pacientů, je třeba dát pozor na možné lékové interakce NSA nejčastěji s léky na cukrovku (antidiabetika), ředění krve (antikoagulancia) na vysoký krevní tlak (antihypertenziva). 3. Zanedbání stavu Nedostatečná léčba bolesti je problémem i ve vyspělých zemích. I když se situace na poli léčby bolesti v poslední době zlepšila, ani v dnešní době není v ČR např. nádorová bolest dostatečně léčena. Ve značné části případů se přitom jedná o vhodný výběr léků a jejich správné použití. Pravidlem úspěšnosti je tedy správné užívání léků, především v kombinacích, přesné a stálé dodržování lékařem stanovených pravidel. Odpovíte-li, byť jen jednou kladně, je na čase začít s léčbou bolesti: Trpím bolestí velkou část dne Snažím se s bolestí co nejvíce bojovat Když se bolest stává nesnesitelnou, beru si léky Kvůli bolesti nemám chuť vidět se s mnoha lidmi V noci se kvůli bolesti budím
Volba léčebného postupu závisí na řadě faktorů. Intenzita bolesti uváděná pacientem je důležitá.

Co je dobré vědět o neuropatii

 7 min.  |   27. 8. 2021  |   redakce
Neuropatie znamená poškození jednoho nebo více nervů, zejména periferních.

Jak probíhá vyšetření bolesti

 2 min.  |   10. 8. 2019  |   Jan Lejčko
Pro stanovení intenzity se používají různé škály bolesti. Součástí diagnostiky je také celkové klinické vyšetření zahrnující např. RTG, CT, nebo magnetickou rezonanci.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.