Protože vnímání bolesti je velmi individuální a závisí na řadě okolností, může být pro vás někdy obtížné sdílet své pocity se svým okolím a s lékařem. Pro samotnou diagnostiku, ale zejména pro stanovení úspěšné terapie, by si nemocní, zejména ti s chronickou bolestí, měli vést Deník bolesti. Takovýto záznam by měl být prováděn pravidelně a měl by obsahovat:

  • období výskytu bolesti (ráno, dopoledne, odpoledne, v noci, nebo přesnou hodinu),
  • charakteru bolesti (škubavá, pálivá, vystřelující, bodavá, křečovitá, tlaková…),
  • intenzitě bolesti a jejích změn v určitém časovém období (nejčastěji se používá vizuální analogová škála VAS jak ukazuje obrázek), kdy pacient na úsečce nebo výseči označí intenzitu bolesti od „žádná bolest“ až po „nejhorší bolest, jakou si dokáže představit“, následně se subjektivní hodnocení převede na číselnou škálu od 0 do 10, kde 0 = žádná bolest a 10 = nejhorší bolest, jakou si pacient dokáže představit),
  • přesné množství užívaných léků,
  • jejich účinnost,
  • okolnosti výskytu bolesti (např. změny počasí, nedostatek spánku, konflikty nebo jiné stresující podněty),
  • případné omezení pohyblivosti,
  • běžné denní aktivity podmíněné bolestí,
  • trvání nerušeného spánku,
  • výskyt nevolnosti, zácpy a ovlivnění příjmu potravy a tekutin.

Dodatečné posuzování síly bolesti a všech okolností s ní spojených je velmi obtížné a je zatíženo velkou chybovostí. Proto má vedení deníku pro úspěšnost léčby velký význam. Na přesném způsobu jeho vedení se můžete poradit se svým lékařem. Vedení deníku znamená nejen vaše větší zapojení do celého procesu, ale přispívá i k tomu, že si např. uvědomíte faktory, které bolest ve vašem případě ovlivňují, a které můžete třeba i sami ovlivnit. Tento deník ale zejména shromažďuje důležitá podrobná data, které jsou pro lékaře cenným zdrojem informací o možných příčinách, vámi podniknutých krocích pro eliminaci bolesti i jejich výsledku. Zároveň umožňují kontinuální monitorování vašeho stavu.

V současné době je k dispozici několik typů deníků, které pacient může obdržet i s vysvětlením přímo v ambulanci bolesti.

Související články