Co se děje, když kouříte, a co se stane, když přestanete

 10 min.  |   13. 3. 2023  |   redakce


Kouření ve světě ročně zabíjí až 6 milionů lidí a z toho až 600 tisíc úmrtí má na svědomí pasivní vdechování zplodin cigaretového kouře. V České republice každoročně umírá na následky způsobené kouřením až 15 tisíc lidí. Přestat kouřit má smysl vždy – nikdy není pozdě. Závislost na tabáku je nemoc, a proto není ostuda říct si o odbornou pomoc, naopak, ta šanci na zbavení se závislosti zvyšuje.

Kouření představuje také rizikový faktor pro rozvoj mnoha akutních i chronických onemocnění. Dopady na lidské zdraví jsou markantní a každá vykouřená cigareta stav ještě zhoršuje.

Tabákový kouř obsahuje na 7 000 chemických látek, 70 z nich jsou prokázanými karcinogeny a mají přímou souvislost se vznikem rakoviny. Arsen, benzen, amoniak, dehet, kyanovodík, oxid uhelnatý jsou jedněmi z předních. Mimoto se do samotných cigaret přidává dalších 680 přídavných látek, které mají z kouření udělat atraktivní požitek. Nejlepší prevencí je proto nekouřit vůbec. Navíc každá nevykouřená cigareta znamená v průměru sedm korun zpět do vaší peněženky. Kouříte-li denně 10 cigaret, jste na 70 korunách na den. Spočítáte-li si roční výdaje s průměrnou spotřebou cigaret, můžete ušetřit až 25 tisíc korun, pokud kouření zanecháte úplně.

Nejen plicní nádory

Bylo vědecky prokázáno, že kouření negativně ovlivňuje kvalitu genetické informace, tedy DNA. Nekuřák má zhruba 25krát menší šanci rizika vzniku nádorového bujení v dutině ústní, hrtanu, plicní tkáni, jícnu, močovém měchýři nebo slinivce. Ročně v naší zemi diagnostikujeme až na patnáct nových pacientů s agresivním malobuněčným typem rakoviny plic.

Embolie a trombotická nemoc 

V souvislosti s kouřením se často mluví o poškození dýchacího systému, nicméně velký dopad má kouření i na cévy. Na podkladě narušení jejich výstelky dochází k aktivaci krevních destiček a srážlivých faktorů krve. Ty pak mají tendenci se shlukovat v místě poškození. Vlivem látek z cigaretového kouře roste i koncentrace tzv. fibrinogenu, který zvyšuje hustotu krve, podílí se na zástavě krvácení a na vzniku krevní sraženiny (trombu). Nadmíra aminokyseliny homocysteinu zase vede ke kornatění tepen (ateroskleróze). Obojí úzce souvisí s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), ischemickou chorobou dolních končetin (ICHDK) a s bércovými vředy. Hrozí zvýšené riziko srdečního infarktu nebo prasknutí výdutě hrudní či břišní srdečnice (aorty). Tyto akutní stavy jsou v mnoha případech smrtelné.

Chronické plicní onemocnění

Pravidelné vdechování cigaretového kouře má často přímou souvislost s rozvojem chronických onemocnění nejen plic, ale i průdušek a průdušnice. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) invalidizuje mnoho kuřáků a obtěžuje častým kašlem, produkcí hlenu, chrapotem, zastřeným hlasem a vede ke zhoršení dýchacích funkcí a nedostatečnému okysličování tkání. Vlivem kouření se zhoršuje i astma.

Nikotin je toxický pro lidské buňky

Nikotin se v přírodě vyskytuje jako rostlinný alkaloid v listech tabáku. Uměle vyrobený se používá jako jed na mšice. Vstřebání v plicích je velmi rychlé a receptory v mozku jej registrují již několik vteřin po vdechnutí. Je vysoce návykový, dle některých studií více než heroin, avšak souvislost s rakovinou nebyla vědecky prokázána. Nezletilí, těhotné či kojící ženy, pacienti léčící se s cukrovkou nebo s onemocněním cév by se užívání nikotinu měli vyhnout obloukem. Náplasti, žvýkačky a další nikotinové náhražky mohou přechodně pomoci při odvykání.

Kouření v těhotenství je nebezpečné pro dítě

O tom, že nikotin a cigaretový kouř mají negativní dopad na nenarozené dítě, není pochyb. Byly prokázány nejen patologické změny v dýchacích cestách, ale i ve výstelce cév, které propojují tělní oběh matky a plodu. Novorozenci mají vyšší pravděpodobnost vzniku vrozených vývojových vad, obvykle nižší porodní hmotnost a častější porodní a poporodní komplikace. Syndrom náhlé smrti dítěte nemá jistě vysvětlenou příčinu, nicméně vztah s kouřením je evidentní.

Zhoršená hygiena dutiny ústní a dřívější vrásky

Kuřáci mají podstatně horší mikrobiální složení v ústech, potýkají se s nepříjemným zápachem a zažloutlými a kazovými zuby. Častěji také trpí na afty a popraskané koutky rtů. Cigarety navíc zhoršují regenerační schopnost kůže, snižují její elasticitu a pravidelní konzumenti tabákových výrobků budou mít pravděpodobně dříve vrásky.

Zdravotní komplikace, které se vyskytují častěji u kuřáků: 

 • vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny dutiny ústní, hrtanu, plic, jícnu, ledvin, močového měchýře a slinivky,
 • poškození krevních a lymfatických cév a kornatění tepen (ateroskleróza),
 • poruchy srdečního rytmu (arytmie), riziko vzniku srdečního infarktu, cévní mozkové příhody (CMP) a ischemie dolních končetin (ICHDK),
 • častější respirační infekce a alergie,
 • zastřený hlas, chrapot,
 • dušnost, zvýšená produkce hlenu, chronický kašel, chronický zánět průdušek, astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN),
 • vznik cukrovky (diabetes mellitus), 
 • žaludeční a dvanácterníkové vředy,
 • řídnutí kostí (osteoporóza),
 • snížená plodnost u mužů,
 • horší hojení ran,
 • častější pooperační komplikace,
 • riziko potratu, vrozených vývojových vad, nižší porodní hmotnosti, porodních a poporodních komplikací u těhotných žen.

Řadu změn, ke kterým dojde, když přestanete kouřit, poznáte relativně rychle. Shrňme si, co se stane, když přestanete kouřit:

 • zlepší se vám čich a chuť,
 • bude se vám lépe dýchat,
 • zlepší se vaše ústní hygiena a sníží se kazivost zubů,
 • zlepší se stav vaší kůže a pleti, budete mít bělejší nehty,
 • zmenší se pravděpodobnost vzniku určitých typů rakoviny,
 • zpomalí se tepová frekvence (bušení srdce),
 • ušetříte nemalé peníze.

Pasivní kouření je také problém

Vzdáte-li se cigaret, ochráníte nejen sebe, ale i své okolí. Vedle kouřící osoby nebo v zakouřené místnosti pasivně vdechujeme zhruba 96 % stejného množství zplodin a škodlivých látek jako sám kuřák. Na důsledky pravidelného pasivního kouření dle statistik umírá až 3 000 lidí ročně. Dle studií již pouhá přítomnost v zakouřeném prostředí zvyšuje riziko cévní mozkové příhody (mrtvice) o 80 % a zbylých 20 % připadá na karcinom plic. Mimoto jsou lidé z okolí kuřáků náchylnější ke vzplanutí astmatu a chronického kašle a taktéž mají riziko vzniku rakoviny plic stejné jako má aktivní kuřák.

Jak poznat abstinenční příznaky?

Mnoho lidí chce s kouřením přestat, protože už dobře ví, jak škodí zdraví (někomu zase vadí samotná závislost na cigaretě, která kuřáka mnohdy zbavuje svobodné vůle), ale obávají se nepříjemných abstinenčních příznaků, mezi které patří: neovladatelná touha si zakouřit, podrážděnost a proměnlivá nálada, úzkost, špatná nálada, smutek, nemožnost se soustředit, neklid, nervozita, nespavost, zvýšená chuť k jídlu, zvyšování tělesné hmotnosti a zácpa.

Řekněte si o pomoc

Rozhodnout se přestat kouřit po mnohaletém pravidelném kuřáctví rozhodně není snadná záležitost. Navíc, závislost na nikotinu je „opravdové“ onemocnění, které má svou vlastní diagnózu, označovanou lékaři jako F17.2. A jako taková má i svou léčbu. Jinak řečeno, není špatné říct si o odbornou pomoc, rozhodně to není ostuda ani selhání. Odborná pomoc významně zvyšuje šanci, že se své závislosti zbavíte. Existuje mnoho online webů a telefonických podpor, taktéž specializovaných center pro závislé na tabáku, kde pracují nejen lékaři, ale i adiktologové a psychoterapeuti. Odbornou pomoc vám může poskytnout váš praktický lékař nebo farmaceuti v lékárnách.

Pomalými krůčky k úplné abstinenci

 • Nikdy není pozdě přestat kouřit.
 • Napište si seznam kladů a záporů, proč přestat kouřit.
 • Nesnažte se dělat velké, radikální změny najednou, ale spíše postupně snižujte počet cigaret za den.
 • Odstraňte ze svého domova všechno, co vám kouření připomíná nebo k němu podněcuje (zapalovače, cigarety, popelníky).
 • Pokud kouření bylo součástí vašeho denního rituálu, zkuste jej nahradit novým, aby vás stereotyp neuvedl do pokušení.
 • Oznamte své rodině a přátelům, že přestáváte kouřit, aby vás v tomto počínání podpořili.
 • Nikotinové přípravky vám pomohou potlačit fyzické nutkání si zapálit při abstinenčních příznacích.
 • V případě pochybností můžete kdykoliv zavolat na Národní linku pro odvykání kouření – telefonní číslo 800 350 000.

Jsou elektronické cigarety menším zlem?

Elektronické cigarety nabývají na stále větší popularitě. Roztok s nikotinem je zahříván a výpary jsou vdechovány do plic. V porovnání s normální obyčejnou cigaretou jsou zdravotní rizika nižší. Studie potvrzují účinnost elektronických cigaret při odvykání kouření nebo při snižování počtu vykouřených cigaret. Výhodou je nižší výskyt toxických látek a vůně, která je příjemnější než cigaretový kouř. Problematika pasivního kouření je pro okolí nižší, avšak citlivé mohou být děti, pacienti s astmatem či srdečním onemocněním.

Zahřívaný tabákový výrobek neboli „heat-not-burn” či elektronické zařízení, kde je tabák pouze zahříván. Výhodou je, že nedochází k hoření a nevznikají zplodiny spalování. Zda jsou stejně rizikové jako klasické cigarety, zatím není jisté.

Orální tabák (snus), nesprávně označovaný jako „žvýkací” tabák, je uzpůsoben pro užití ústy a vstřebání nikotinu pomocí sliznic. Uvádění orálního tabáku na trh je v EU s výjimkou Švédska zakázáno směrnicí 2014/40/EU ze dne 3. 4. 2014.

Bc. Karolína Vašků

Zdroje:

https://www.slzt.cz/o-spolecnosti)
https://www.koureni-zabiji.cz/proc-prestat/
European Commission. Attitudes of Europeans Towards Tobacco, 2012.

Související články
Na posilování imunity lze aktivně pracovat, a to každý den. Co je klíčové?

Jak na novoroční předsevzetí…

 5 min.  |   28. 12. 2021  |   redakce
Jak uchopit novoroční předsevzetí.

Co dělat, když mám astma?

 2 min.  |   28. 3. 2023  |   Norbert Pauk
Při správné péči o své tělo a při pravidelném užívání preventivní léčby může většina astmatiků žít svůj život bez zásadních omezení.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.