Strach z covidu vyprázdnil na řadu měsíců čekárny. Nemoci, jejichž léčbu řada lidí z obav před onemocněním COVID-19 odkládala, ale nečekají. V řadě případů došlo k zanedbání péče nejen o chronická onemocnění, ale i k odkládání život zachraňujících výkonů. Úbytek pacientů byl v posledních měsících zřejmý v téměř všech oborech. Ubylo i preventivních prohlídek a screeningových vyšetření. Nyní je čas vrátit se do ordinací svých lékařů a o své zdraví začít o to více pečovat. 

V posledních měsících vyměnila většina pacientů čekárnu u lékaře za telefon nebo počítač. Ubylo osobních návštěv v ordinacích, např. svého diabetologa navštívilo za dobu koronavirové epidemie o 30 procent pacientů méně než v období před covidem. Podobně tomu bylo v ordinacích kardiologů, gastroenterologů, revmatologů, dermatologů nebo onkologů. Pouze pravidelné návštěvy lékaře a dodržování správného režimu však mohou snížit riziko dalšího zhoršování zdravotních potíží, jejichž zanedbání může mít fatální následky. Nyní je nejvyšší čas začít jednat:

1. Navštivte opět osobně svého lékaře

Objednejte se u lékaře s problémy, které jste dosud odkládali nebo nechtěli řešit. Jak lékaři zdůrazňují, jejich ordinace jsou bezpečné a další odkládání návštěv znamená větší riziko než samotný koronavirus. Díky osobní kontrole mohou zavčas odhalit zhoršení nemoci a zakročit, například nasazením nejmodernější léčby.

2. Spolupracujte s lékařem a dalšími odborníky

Nedílnou součástí úspěšné léčby jakéhokoli onemocnění je právě spolupráce s lékařem a správné užívání předepsaných léků. Pokud je vám doporučen např. výživový poradce, psycholog či jiný terapeut, neváhejte se na ně ihned obrátit.

3. Věnujte zvýšenou pozornost zdravému životnímu stylu, zejména dostatku pohybu

V době lockdownu většina populace přibrala na hmotnosti. Lidé omezili pohyb a zhoršila se jejich životospráva. Hůře jsme na tom i psychicky, kvůli strachu přibylo stresu a s ním úzkostí a depresí. V tom všem je výborným pomocníkem pohyb, který nejenže pomáhá bojovat s nadváhou, ale má významný vliv i na zlepšení naší nálady. Navíc, jak se odborníci shodují, dodržování obecných principů zdravého životního stylu pomáhá snížit i nebezpečí vzniku řady infekcí a zlepšit celkovou prognózu pacienta.

4. Nezanedbávejte prevenci

V minulých měsících došlo také ke zpomalení či úplnému zastavení preventivních a screeningových programů. Například účast žen v preventivním mamografickém programu poklesla o 15 až 20 procent. Řada žen nyní chodí k vyšetření pozdě, a přibývá tak pokročilých nádorů. Přitom drtivá většina screeningových center normálně fungovala a funguje bez jakéhokoli omezení a objednací doby nebývají dlouhé, síť screeningových center je u nás totiž velmi hustá. Například screening karcinomu prsu patřil dosud mezi nejúspěšnější preventivní programy a doslova zachraňoval životy. Úmrtnost klesla za dobu fungování screeningu o více než 31 procent.

5. Využívejte i nadále výhod moderních technologií a telemedicíny

Během uplynulého roku si většina z nás zvykla řešit své zdravotní problémy vesměs přes telefon nebo počítač, stejně tak jsme se naučili používat i mnoho užitečných aplikací v mobilních zařízeních. Nezapomínejme na tyto možnosti ani do budoucna. Využívání e-receptu má své nesporné výhody. Stejně tak užitečné bude i nadále monitorovat svůj zdravotní stav např. pomocí interaktivních nástrojů na našich stránkách. Tato data se hodí i do budoucna a váš lékař je určitě ocení.

Související články