Má vaše dítě poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)?

 5 min.  |   23. 1. 2023  |   redakce


Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je u dětí velmi častou poruchou. Projevuje se nepozorností, impulzivitou a hyperaktivitou. Děti s ADHD mají často nízké sebevědomí kvůli slabému školnímu výkonu a nepřijímání okolím. Děti a dorostenci s ADHD mají problémy ve vztazích, problém zařadit se do kolektivu. Častěji než jiné děti mají problémy s chováním. Kouří, zkoušejí pít alkohol a šikanují jiné. Časté jsou u nich nehody a zranění vyplývající z nepozornosti a impulzivity.

 • ADHD je přítomna u dítěte od raného dětství. Nejčastěji se projeví při nástupu na základní školu. Pokud se neléčí, může přetrvávat až do dospívání. Porucha pozornosti s hyperaktivitou je častější u chlapců. Projevy u dívek jsou méně nápadné.
 • Příčinou vzniku ADHD je nedostatečné biochemické fungování mozkové kůry na vrozeném podkladě.

Jaké jsou projevy ADHD?

Projevy nepozornosti u dětí

 • dítě často dělá chyby z nepozornosti ve škole nebo při jiných činnostech
 • snadno se nechá vyrušit různými podněty z okolí
 • často má problém s organizováním, plánováním a dokončením práce
 • často ztrácí nebo založí různé věci (např. hračky, oblečení, školní pomůcky atd.)
 • požadavky okolí přeslechne, instrukce je třeba zopakovat, zapomíná na běžné povinnosti
 • často se vyhýbá úkolům, které vyžadují soustředění

Projevy hyperaktivity u dětí

 • dítě je nadměrně pohyblivé, vrtí se, je neustále v pohybu (u dorostenců je nejvíce přítomna netrpělivost)
 • bývá neklidné, někdy i ve spánku
 • vstává ze židle (např. ve třídě nebo v jiných situacích), když se očekává, že bude sedět
 • často je nadměrně hlučné

Projevy impulzivity u dětí

 • dítě jedná ihned, bez rozmyslu
 • neumí si zorganizovat práci, přechází od jedné činnosti ke druhé bez dokončení, vyžaduje neustálý dohled dospělé osoby
 • hodně mluví, nenechá ostatní dopovědět myšlenku
 • ve škole nedodržuje pravidla, ukvapeně odpovídá, často vyrušuje při vyučování
 • vše musí být realizováno ihned, nedokáže počkat, nedokáže si odepřít okamžitou odměnu nebo příjemnou aktivitu

ADHD vzniká ve velké míře na vrozeném podkladě, není důvodem k sebeobviňování. Výchova dítěte s ADHD bývá složitější než u jiných dětí. Rodiče se cítí často bezmocní, rozzlobení a vyčerpaní. Porucha je léčitelná, nejvýraznějších úspěchů je dosahováno použitím léků, úpravou denního režimu dítěte a zapojením rodičů do léčby. I když získáte pro své dítě odbornou pomoc, vaše role v léčbě ADHD je nezastupitelná. Více než polovina dětí s ADHD má další poruchu, například depresi, úzkostnou poruchu nebo poruchu čtení, tyto poruchy si zpravidla vyžadují samostatnou léčbu.

Jak můžete svému dítěti pomoci?

 • Pokud jsou vám uvedené projevy povědomé, má‑li vaše dítě problémy s nepozorností, nadměrnou aktivitou a impulzivitou do té míry, že mu způsobují obtíže v jeho běžném fungování doma i ve škole, poraďte se s dětským lékařem a vyhledejte pomoc odborníka (školní psycholog, psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, dětský psychiatr).
 • Získejte od odborníků a z literatury co nejvíce informací o ADHD.
 • Stanovte si pořadí hodnot a přizpůsobte se tomu, že vaše dítě má tuto poruchu.
 • Vytvářejte dítěti pevná pravidla a návyky. Dítě s ADHD vyžaduje zvýšenou kontrolu při běžných činnostech i při přípravě do školy.
 • Doma při učení vytvořte stabilní, nerušené prostředí, dávejte dítěti častěji přestávky.
 • Ve výchově buďte důslední, trpěliví, vytrvalí, ale i laskaví, nebuďte „tvrdí“, stanovte dítěti jasné hranice, tresty jsou nevhodné, nepřinášejí žádný efekt.
 • Dítě stále povzbuzujte a pozitivně motivujte.
 • Dítě oceňujte, chvalte ho za vše, za co je možné ho pochválit. Děti s ADHD mají často snížené sebevědomí. Jsou však často bystré, mají na něco talent a spoustu dobrých vlastností.
 • Buďte svému dítěti k dispozici. Travte s ním co nejvíce času. Vztah dítěte s vámi je to nejdůležitější.
 • Posilujte silné stránky svého dítěte.
 • Vytvářejte co nejvíce příjemných a klidných chvil.
 • Mluvte s dítětem. Zajímejte se o to, jak vnímá vás, své okolí a vztahy s vrstevníky.
 • Spolupracujte se školou, dětským psychiatrem a psychologem. Zapojte se do tréninku rodičovských dovedností potřebných při výchově dětí s ADHD a vyhledejte místní svépomocnou rodičovskou skupinu.

MUDr. Ján Šuba, MPH

Bratislava

hlasování

0 (0)

Štítky:
ADHD
hyperaktivita
porucha pozornosti

Související články

Cukr a ADHD, existuje souvislost?

 5 min.  |   20. 4. 2023  |   Věra Boháčová
Podle studie cukr nijak neovlivňuje ani chování dětí, ani jejich poznávací funkce.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.