Čich patří k našim nejdůležitějším smyslům, jehož význam si často uvědomíme, až když o něj přijdeme. Ztráta čichu se stala rysem onemocnění COVID-19, a to natolik výrazným, že se někdy považuje za lepší prediktor toho, zda byl někdo nakažen, než jiné běžné příznaky, jako je horečka nebo kašel. Zdá se, že virus napadá podpůrné buňky v zadní části nosu, ale trénink čichu může pomoci chybějící smysl obnovit.

Dosavadní data naznačují, že až polovina infikovaných lidí dočasně ztrácí schopnost vnímat pachy, u osob s mírnou až středně těžkou infekcí COVID-19 to může být až 67 procent. Jedním z důvodů může být i to, že právě v této skupině bývají mladší pacienti, kteří mohou být na změny čichového vnímání citlivější. Dobrou zprávou je, jak různé studie naznačují, že lidé, jejichž čichové vnímání bylo po virové infekci poškozeno, se mohou zotavit, a to díky opakované krátkodobé expozici různým pachům, tedy jakémusi čichovému tréninku.

Pachy vnímáme pomocí shluku nervových buněk zvaných „čichové senzorické neurony“, které jsou umístěny vysoko vzadu v nose. Tyto neurony mají drobné výstupky podobné vlasům, které sahají do nosní sliznice a reagují na molekuly pachu, které nosem vdechujeme.

Na počátku pandemie se vědci obávali, že SARS-CoV-2 může způsobit ztrátu čichu infikováním těchto čichových neuronů a poté se dostat do mozku, kde by mohl způsobit trvalé poškození. Další výzkum ukázal, že těmto neuronům chybějí receptory ACE2, které virus používá k infikování buněk, ty se ale nacházejí na podpůrných buňkách v nosní výstelce, které s těmito neurony interagují. Úkolem těchto podpůrných buněk je udržovat rovnováhu iontů solí v nosním hlenu, na které se neurony spoléhají při vysílání signálů do mozku. Poskytují také strukturální a metabolickou podporu čichovým neuronům. Nedávná studie u křečků naznačila, že to byly tyto podpůrné buňky, které napadá SARS-CoV-2, spíše než čichové neurony, a že to vede k masivní infiltraci imunitních buněk, následované narušením normální organizace nosní výstelky, včetně ztráty vlasových projekcí, které neurony používají k detekci pachových molekul. Tento výzkum také ukázal, že nosní výstelka se začala obnovovat přibližně po 14 dnech.

Dočasné, nebo trvalé poškození?

Zatímco u někoho dochází k návratu čichu v horizontu několika dní, jiní ho postrádají dlouhé týdny či měsíce a ojediněle může jít i o trvalou poruchu. Studie provedené u lidí přinášejí další odpovědi. Podle jedné z nich, jež sledovala zdraví 2 428 jedinců, kteří tvrdili, že ztratili čich a/nebo chuť v důsledku COVID-19, došlo u 40 procent z nich k úplné obnově čichu do šesti měsíců, jen u dvou procent nedošlo k žádnému zlepšení. Průzkum naznačil, že zotavení může být u mnoha jedinců rychlejší, přičemž skoro 72 procent ohlásilo návrat k „velmi dobrému“ nebo „dobrému“ vnímání pachů do jednoho měsíce, chuť se v tomto období obnovila u 84,2 procenta pacientů.

Jak se přitom vědci domnívají, ztrátu chuti, která je dalším příznakem COVID-19, je obtížnější posoudit, protože většina studií spoléhá na to, že pacienti sami tento příznak hlásí, navíc v řadě případů to, co považují za ztrátu chuti, může být výsledkem ztráty čichu. Vnímání chutí je totiž silně ovlivněno naším čichem (i proto držení si nosu může usnadnit polykání nechutných jídel). V dřívější studii s 2 428 jedinci pouze tři procenta pacientů se ztrátou chuti uvedla, že nejsou schopni ještě po šesti měsících rozlišit mezi sladkou, kyselou, slanou a hořkou chutí, které jsou přímo vnímány chuťovými pohárky v našich jazycích. Během zotavování někteří lidé také popisují zkreslený čich, například mnoho lidí, kteří se zotavují z COVID-19, cítí třeba zatuchlý zápach. Podle odborníků však právě to je obvykle známka toho, že se nervové buňky zotavují.

Čichový trénink

Povzbudivé je, že různé studie naznačují, že u lidí, jejichž čichové vnímání bylo po virové infekci poškozeno, je možné čich obnovit opakovaným krátkodobým tréninkem. Doporučuje se vybrat si čtyři vůně, které se vám nejvíce líbí nebo s nimiž máte nějakou spojitost, a aktivně je čichat opakovaně dvakrát denně, přičemž u každé vůně se doporučuje zůstat zhruba 20 sekund. V ideálním případě je doporučeno vyzkoušet a vybrat si vůně, které představují čtyři kategorie, tedy vůni květinovou, ovocnou, kořeněnou a pryskyřičnou. Lze použít buď éterické oleje, nebo skutečné látky, z nichž pocházejí. Pokud je například jako jedna z vůní zvolen citron, může se použít např. jeho strouhaná kůra. Při čichání k látce se doporučuje zaměřit myšlenky na citron a zkusit si vybavit předchozí zkušenosti s tímto plodem. K nápravě čichu nedojde ihned, ale postupem času tento trénink pomůže ztracený čich obnovit.

Jak na to?

  • Čichový trénink je neinvazivní postup.
  • Každý den pacient volně čichá dvakrát denně alespoň po dobu pěti minut ke čtyřem vůním (např. růže, eukalyptus, hřebíček, citrón, máta).
  • Trénink je doporučeno provádět dlouhodobě (alespoň 32 týdnů) a koncentrace látek má být vysoká. Případně lze látky po 12 týdnech změnit.
  • Doporučuje se zapisovat si, co pacient cítí nebo během dne cítil.
  • Čichový trénink se jednoznačně ukazuje jako úspěšný v léčbě poruch čichu.

Pomůcka pro čichový trénink ke stažení ZDE

Význam čichu

Zatímco v minulosti představoval čich mimořádně důležitý smysl, dnes se jeho význam lehce opomíjí. Připomeňme, že naši předkové jej využívali podobným způsobem, jako jej dnes potřebují zvířata. Čich je pro člověka rovněž nejdůležitějším smyslem v době krátce po narození. V prvních okamžicích svého života pomocí něj novorozenci poznají blízkost své matky, a tedy i to, zda se u nich nachází zdroj potravy a zda jsou v bezpečí.

Obecně lze říci, že čich nám dává informace o látkách, které se vyskytují v našem okolí. Jako jediný ze smyslů je napojen na limbické centrum, což je důvod, proč na nás mají různé vůně rozdílné účinky. V limbickém centru se pomocí čichu například vytváří pud sebezáchovy. Stačí, když člověk ucítí kouř nebo plyn, a instinktivně hledá cestu k útěku. Navíc dochází ke vzniku tzv. čichové paměti, kdy nám určité vůně mohou například připomenout zážitek z dětství atd. Zdravý člověk dokáže rozlišit zhruba 300 různých druhů vůní, a to v závislosti na pohlaví. Ženy jsou v tomto ohledu totiž často vnímavější a dokáží rozeznat i vůně, které muž nemusí být schopen zaregistrovat.

Čerpáno z www.nhs.uk; redakce MEDICAL TRIBUNE CZ